Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2023
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Igor Taro
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ajakohastatakse saastetasumäärad. Uued saastetasumäärad kehtestatakse saasteainete väljutamise korral välisõhku, veekogusse, põhjavette ja pinnasesse ning ohtlike jäätmete ja põlevkivijäätmete kõrvaldamisel. Saastetasumäärad kehtestatakse 2024. kuni 2027. aasta kohta nii, et need igal aastal järk-järgult tõusevad. Saasteainete tasumäärade iga-aastase tõusu suurus lähtub saasteainete keskkonnamõjust ja ohtlikkusest ning vajadusest vähendada nende jõudmist keskkonda. Kallimad saastetasud aitavad kaasa rohepöörde elluviimisele, motiveerides ettevõtteid kasutama näiteks uuemaid tehnoloogiaid ja leevendusmeetmeid hea keskkonnaseisundi tagamiseks. Tasumäärade ette vaatav kehtestamine annab ettevõtjatele stabiilsuse ja investeerimiskindluse, mis on oluline investeerimisotsuste tegemisel. Samas aitab tasude järkjärguline muutmine kaasa sujuvamale üleminekule kõrgematele tasumääradele. Samuti muudetakse eelnõuga põlevkivi kaevandamisõiguse tasu ülemmäära. Eelnõuga lisatakse keskkonnatasude seadusesse uue tasuliigina raadamisõiguse tasu. Eesmärgiks piirata metsamaade pindala vähenemist ning rakendada printsiipi keskkonna saastaja või loodusvara kasutaja maksab. Metsamaa raadamist tuleb pikaajalisi elurikkuse ja kliimaeesmärke silmas pidades pidurdada, et vähendada maakasutussektoris süsinikuheitmeid, säilitada seotud süsiniku varu metsamaal, hoida alal metsadega seotud ökosüsteemiteenused ning suurendada asendusefekti mõju. Lisaks tõstetakse kalapüügiõiguse tasu piirmäärasid, mis vastaksid tänasele ootusele ressursi kasutamise õiglasel hinnastamisel. Praegused kalapüügitasu piirmäärad kehtivad aastast 2006, mil seadus sellisel kujul kehtestati. Teiseks eesmärgiks on läbi mõistliku tasu rakendamise vältida olukorda, kus püügivõimalusi hoitakse nö igaks juhuks, mistõttu sektorisse tulijatel ei ole võimalik püügivõimalusi saada või on sisenemisbarjäär ebamõistlikult kõrge.

Tekstid

300 SE Eelnõu menetluskäik

27.09.2023
Algatatud
28.09.2023
Menetlusse võetud
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
19.10.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Lisad
Stenogramm
23.10.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.10.2023 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00
23.11.2023
Saadetud teisele lugemisele
06.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.12.2023
Välja kuulutatud
05.01.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
27.09.2023
Algatatud
28.09.2023
Menetlusse võetud
10.10.2023
Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2023 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks keskkonnakomisjoni esimees Igor Taro
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
19.10.2023
Täiskogu korraline istung neljapäev, 19.10.2023 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Lisad
Stenogramm
23.10.2023
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 23.10.2023 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00
16.11.2023
Komisjoni istung neljapäev, 16.11.2023 kell 14.00
23.11.2023
Saadetud teisele lugemisele
06.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 6.12.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2023
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.12.2023
Välja kuulutatud
05.01.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool