Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 16.07.2015
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Maris Lauri
Vastutav ametnik: Marin Daniel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu kaasajastab arvestusala õigusraamistikku ning viib selle kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Olulisemate teemadena käsitletakse eelnõus mikro- ja väikeettevõtja majandusaasta aruande lihtsustamist, mikro- ja väikeettevõtja ning keskmise suurusega ja suurettevõtja määratlemise kriteeriume. Eelnõu järgi on mikroettevõtja Eestis registreeritud äriühing, kelle varad on kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad kui omakapital, kes ei ole käibemaksukohustuslane ning kus on üks osanik, kes on ka juhatuse liige. Väikeettevõtja on Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad kokku 4 miljonit eurot, müügitulu 8 miljonit eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest. Eelnõu kohaselt on mikroettevõtjal võimalus esitada majandusaasta aruanne, mis koosneb lühikesest bilansist, kasumiaruandest ja kuni kolmest lisast. Mikroettevõtja ei pea esitama tegevusaruannet. Väikeettevõtja võib esitada majandusaasta aruande, mis koosneb pikast ja detailsest bilansist, kasumiaruandest ning kuni üheksast lisast, millede täitmine on kohustuslik vaid juhul, kui ettevõtjal on selliseid kirjeid ja need on olulised. Väikeettevõtja ei pea esitama tegevusaruannet. Eelnõus sätestatakse Euroopa Liidu õigusest tulenev nõue, et suurettevõtjast börsiettevõtja peab ühingujuhtimise aruandes kirjeldama juhtorganites rakendatavat mitmekesisuspoliitikat ning selle tulemusi. Samuti peab suurettevõtja, kes on avaliku huvi üksus ja kelle töötajate arv on üle 500, tegevusaruandes kirjeldama oma ärimudelit, oma tegevusega kaasnevaid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid, inimressursi juhtimist, inimõiguste järgimist ning korruptsioonivastast võitlust käsitlevat riskijuhtimist ja selleks rakendatavat poliitikat ja selle tulemusi. Lisaks tehakse eelnõuga kaks muudatust tulumaksuseaduses. Eelnõuga vabastatakse tulumaksust Eesti valitsusasutuste ja muude riigiasutuste poolt EL institutsioonide ja asutuste juurde riiklike ekspertidena lähetatud ametnikele ja töötajatele nende institutsioonide ja asutuste poolt makstavad päevarahad, sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitised. Samuti sätestatakse, et tulumaksuga ei maksustata hüvitisi, mida makstakse kaitseväeteenistuse seaduse alusel rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele ja teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelasele või teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saamisega seoses tegevteenistusest vabastatud isikule täiendus- ja ümberõppekulu hüvitamiseks.

Tekstid

65 SE Eelnõu menetluskäik

16.07.2015
Algatatud
16.07.2015
Menetlusse võetud
14.09.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2015 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Maris Lauri
12.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 11:10
Otsus: Pöörduda rahandusministeeriumi kui eelnõu algataja poole ettepanekuga paragrahvid 9 ja 10 eelnõust 65 SE välja arvata ning koostada iseseisev eelnõu tulumakseseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muudatuste esitamiseks ja menetlemiseks parlamendis
Otsus: Pöörduda Riigikogu rahanduskomisjoni poole ettepanekuga algatada vastavasisuline eelnõu rahanduskomisjoni poolt
19.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2015 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda muudetud kujul algataja nõusolekul 10.11.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 19.11.2015 12:00
26.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:10
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 11.11.2015 14:00
10.11.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
26.11.2015
Komisjoni istung neljapäev, 26.11.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.12.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 10.12.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Toetada ettepanekut teha Riigikogu juhatusele taotlus lühendada menetlusdokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaega ja määrata uueks tähtajaks 7.12.2015 kell 17.00
08.12.2015
Täiskogu korraline istung teisipäev, 8.12.2015 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.12.2015
Täiskogu korraline istung neljapäev, 10.12.2015 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.12.2015
Saadetud Vabariigi Presidendile
18.12.2015
Välja kuulutatud
30.12.2015
Avaldatud Riigi Teatajas
16.07.2015
Algatatud
16.07.2015
Menetlusse võetud
14.09.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2015 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Maris Lauri
12.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 12.10.2015 11:10
Otsus: Pöörduda rahandusministeeriumi kui eelnõu algataja poole ettepanekuga paragrahvid 9 ja 10 eelnõust 65 SE välja arvata ning koostada iseseisev eelnõu tulumakseseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muudatuste esitamiseks ja menetlemiseks parlamendis
Otsus: Pöörduda Riigikogu rahanduskomisjoni poole ettepanekuga algatada vastavasisuline eelnõu rahanduskomisjoni poolt
19.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 19.10.2015 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda muudetud kujul algataja nõusolekul 10.11.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 19.11.2015 12:00
26.10.2015
Komisjoni istung esmaspäev, 26.10.2015 11:10
Otsus: Muuta eelnõu täiskogus arutamise kuupäeva ja määrata selleks 11.11.2015 14:00
10.11.2015
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.11.2015 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
26.11.2015
Komisjoni istung neljapäev, 26.11.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.12.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 10.12.2015 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Toetada ettepanekut teha Riigikogu juhatusele taotlus lühendada menetlusdokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaega ja määrata uueks tähtajaks 7.12.2015 kell 17.00
08.12.2015
Täiskogu korraline istung teisipäev, 8.12.2015 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.12.2015
Täiskogu korraline istung neljapäev, 10.12.2015 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.12.2015
Saadetud Vabariigi Presidendile
18.12.2015
Välja kuulutatud
30.12.2015
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Marin Daniel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Akadeemia Nord