Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 10.01.2022
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Urve Tiidus
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduses (edaspidi Prümi seadus) tehnilised muudatused, mis puudutavad Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepingu (edaspidi Prümi leping) kohaste riiklike kontaktpunktide, riiklike kontakt- ja koordineerimispunktide ning pädevate asutuste ja ametnike määramise deklaratsiooni tegemist ja muutmist. Muudatusega jäetakse seadusest välja riiklikud kontaktpunktid, riiklikud kontakt- ja koordineerimispunktid ning pädevad asutused ja ametnikud ning antakse Vabariigi Valitsusele volitus otsustada nende määramise deklaratsiooni tegemine ja muutmine. See annab vajaduse korral paindlikuma muutmisvõimaluse, kui asutuste nimed või kontaktpunktid muutuvad. Võrreldes nn Prümi seadust ja Vabariigi Valitsuse korralduse kavandit muutub see, et Siseministeeriumi teabe- ja analüüsiosakonna asemel on edaspidi riiklik kontakt- ja koordineerimispunkt Politsei- ja Piirivalveamet (arvestades nn Prümi lepingu artikleid 19 ja 26), kes neid ülesandeid ka praktikas täidab ning Maanteeamet asendatakse Transpordiametiga (arvestades nn Prümi lepingu artikli 12 lõiget 2). Eelnimetatud Siseministeeriumi osakonda ei ole Siseministeeriumis enam aastast 2012. Samuti ei ole enam asutust nimega Maanteeamet, kuna alates 1. jaanuarist 2021 ühendati Veeteede Amet, Lennuamet ja Maanteeamet Transpordiametiks.

Tekstid

509 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
30.03.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
28.03.2022 Välja kuulutatud
16.03.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Teine lugemine
16.03.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.03.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
14.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.03.2022 kell 11.15
Otsus: Otsused eelnõu kohta on eelnevalt tehtud. Võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16.03.2022

Protokoll asice

Protokoll

07.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.03.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16.03.2022 14:00

Protokoll.asice

Protokoll

Esimene lugemine
09.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.02.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
25.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 25.01.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.02.2022 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Urve Tiidus
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.02.2022 12:00

Protokoll.asice

Protokoll

Algatamine
11.01.2022 Menetlusse võetud
10.01.2022 Algatatud
Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Õppeasutus
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas