Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 12.04.2021
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Raimond Kaljulaid
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Muudatusega laiendatakse turujärelevalveasutuste järelevalvepädevusi seoses e-kaubanduses müüdavate toodetega. Asutused saavad juurdepääsu sideandmetele, et neil oleks võimalus tuvastada veebilehe omanikke ja vajadusel piirata veebiliidesele juurdepääsu, nõuda infosisu eemaldamist või hoiatuse kuvamist. Muudatuste eesmärk on tagada võimalikult operatiivselt ohtlike toodete müügilt kõrvaldamine. Samuti tõhustatakse järelevalvet kolmandatest riikidest pärit toodete üle, selleks kehtestatakse ehitustoodete, isikukaitsevahendite, küttegaasi põletavate seadmete, mänguasjade Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemisel uus nõue, mille kohaselt peab nende toodete puhul olema tootja poolt määratud Euroopa Liidus asutatud kontaktisik, kelle poole lisaküsimuste või probleemide korral pöörduda ning kes vastutab deklaratsioonide olemasolu, kontrolli ja vajadusel parandusmeetmete tegemise eest. Piiriüleses koostöös võetakse Euroopa Liidu järelevalveasutuste vahel kasutusele digitaalne töökorraldus ja infovahetus. Täpsustatakse turujärelevalveasutuste pädevust liikluses kasutatavate kergliikurite ja avatud kategooria mehitamata õhusõidukite üle, muudatuste kohaselt ei tee nende seadete turujärelevalvet mitte transpordiamet vaid tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet. Samuti suurendatakse karistuste mõjutuse eesmärgil juriidiliste isikute vastutuse trahvisummat 3200 eurolt 32 000 euroni. Toodete turujärelevalve valdkonna seadused viiakse kooskõlla uue Euroopa Liidu otsekohalduva määrusega, mis kehtestab turujärelevalve üldnõuded sisuliselt kõikidele Euroopa Liidus ühtselt reguleeritud toodete valdkondadele.

Tekstid

372 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
22.10.2021 Avaldatud Riigi Teatajas
18.10.2021 Välja kuulutatud
15.10.2021 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
13.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.10.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
22.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.09.2021 14:00
Teine lugemine
29.09.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.09.2021 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
27.09.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 27.09.2021 kell 11.15
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 13.10.2021 14:00

Lisa 4 (Lootsid ning agenteerimine)

Lisa 3 (Õigusloome plaanid)

Lisa 2 (426 SE)

Lisa 1 (425 SE)

Protokoll asice

Protokoll

14.09.2021 Komisjoni istung teisipäev, 14.09.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.09.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 29.09.2021 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Esimene lugemine
11.06.2021 Komisjoni erakorraline istung reede, 11.06.2021
Otsus: Teha ettepanek eelnõu täiskogu päevakorrast välja arvata

Protokoll asice

Protokoll

07.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 7.06.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16.06.2021 14:00

Protokoll asice

Lisa 1 (Transpordiameti struktuurimuudatused)

Protokoll

31.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 31.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.06.2021 14:00

Lisa 1 (energiamajanduse slaidid)

Protokoll

Protokoll asice

19.05.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.05.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
10.05.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 10.05.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.05.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 2 (toote nõuetele vastavuse eelnõu esitlus)

Lisa 3 (e-identimise esitlus)

Lisa 1 (riigi eelarvestrateegia esitlus)

Algatamine
20.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 20.04.2021 kell 14.00
Otsus: Määrata ettekandjaks Raimond Kaljulaid

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1 (Maksu- ja Tolliameti esitlus)

13.04.2021 Menetlusse võetud
12.04.2021 Algatatud

Arvamused

 • 02.06.2021

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372 kohta

 • 20.05.2021

  Toote nõuetele vastavuse seaduse jt seaduste muutmise seaduse eelnõu (372 SE) menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut