Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 13.06.2022
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kristen Michal
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse õiguslik raamistik välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamiseks selleks, et tagada Eesti ja muu Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolek ja avalik kord. Eelnõuga reguleeritakse, millistel tingimustel ja korras hinnatakse kolmandate riikide välisinvestorite või nende kontrolli all olevate ettevõtjate usaldusväärsust juhul, kui välisinvestor soovib osaleda Eesti julgeoleku või avaliku korra seisukohalt olulises majandusvaldkonnas, tehes investeeringu kindlaksmääratletud sektorites tegutsevasse ettevõtjasse. Sihtettevõtjate ring, keda puudutavate välisinvesteeringute puhul hinnatakse mõju julgeolekule ja avalikule korrale, on piiritletud, nende seas on näiteks elutähtsa teenuse osutajad, riigi osalusega ettevõtjad, sõjalise või kahese kasutusega kauba tootjad või tarnijad, riigikaitseobjektide omanikud, teatud meediaettevõtjad ja transporditaristute valdajad. Välisinvesteeringu loa annab Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet, olles selle eelnevalt kooskõlastanud erinevate ministeeriumite ja muude valitsusasutuste, seal hulgas julgeolekuasutuste, esindajatest koosneva välisinvesteeringukomisjoniga. Välisinvesteeringu luba ei anta, kui see ohustab Eesti või muu Euroopa Liidu liikmesriigi julgeolekut või avalikku korda. Uue regulatsiooni rahastamisvõimaluste üle on kavas arutada 2023-26 aasta riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia protsessis.

Tekstid

639 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
10.02.2023 Avaldatud Riigi Teatajas
02.02.2023 Välja kuulutatud
25.01.2023 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
25.01.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 25.01.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
18.01.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.01.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
10.01.2023 Komisjoni istung teisipäev, 10.01.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.01.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 25.01.2023 14:00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa 1 (MKM esitlus)

Esimene lugemine
19.10.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
18.10.2022 Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2022 kell 14.00
Otsus: Juhul kui Kristen Michalil ei ole võimalik eelnõu 639 SE esimese lugemise ajal 19.10.(K) saalis olla, siis asendab teda ja teeb juhtivkomisjoni poolse ettekande Jüri Jaanson

Lisa 1 (TTJA esitlus)

Lisa 2 (MKM esitlus)

Protokoll asice

Protokoll

27.09.2022 Komisjoni istung teisipäev, 27.09.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Lisa 1 (MKM-i esitlus)

Protokoll

Asendusliikme volikiri

Protokoll asice

Algatamine
19.09.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 19.09.2022 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kristen Michal

Lisa 1 (Rail Baltic)

Protokoll asice

Protokoll

14.06.2022 Menetlusse võetud
13.06.2022 Algatatud

Arvamused

 • 06.01.2023

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi täiendav arvamus välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu 639 SE kohta

 • 30.12.2022

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu 639 SE kohta

 • 04.11.2022

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse eelnõu 639 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut