Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 26.09.2016
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aadu Must
Vastutav ametnik: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab kõrghariduse rahastamise skeemi, milles arvestatakse õpetamise kvaliteeti ja tööturu tagasisidet. Kõrgkoolide rahastamine muutub stabiilsemaks ja väheneb aruandlus. Kõrgharidustaseme õppe rahastamismudelisse lisatakse uue komponendina baasrahastus, et suurendada stabiilsust. Rahastus jaguneb tegevustoetuseks ja sihtotstarbeliseks toetuseks. Tegevustoetusest vähemalt 80 protsenti moodustab baasrahastus ning kuni 20 protsenti tulemusrahastamine. Baasrahastuse puhul võetakse arvesse õppeasutustele eelneva kolme aasta jooksul eraldatud tegevustoetuste keskmist. Tulemusrahastus jaguneb ülikoolide vahel kvaliteedinäitajate alusel ning halduslepingus kindlaksmääratud eesmärkide täitmise eest. Sihtotstarbelist toetust eraldatakse võimalusel riiklike prioriteetide elluviimiseks ning selle osakaal on väike. Õppeasutustele tegevustoetuse eraldamiseks sõlmivad ülikool ning haridus- ja teadusminister valitsuse heakskiidul kolmeks aastaks halduslepingu, millega lepitakse kokku ülikooli eesmärgid. Praegu rahastatakse kõrgkoole riigieelarvest kvaliteedi ja tulemuslikkusega seotud tegevuste osas 70–75 protsendi ja õppe läbiviimist toetavate tegevuste osas 25–30 protsendi ulatuses. Riigieelarvest rahastatakse kõrgharidustaseme õpet avalik-õiguslikes ülikoolides, riigi rakenduskõrgkoolides ja mõnes erakõrgkoolis.

Tekstid

295 SE Eelnõu menetluskäik

26.09.2016
Algatatud
26.09.2016
Menetlusse võetud
13.10.2016
Komisjoni istung neljapäev, 13.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2016 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2016 17:15
18.10.2016
Täiskogu korraline istung teisipäev, 18.10.2016 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 11:10
14.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
21.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks teise lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri
22.11.2016
Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2016 12:05
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 07.12.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
23.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
05.12.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise menetlusdokument
07.12.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
13.12.2016
Välja kuulutatud
20.12.2016
Avaldatud Riigi Teatajas
26.09.2016
Algatatud
26.09.2016
Menetlusse võetud
13.10.2016
Komisjoni istung neljapäev, 13.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2016 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2016 17:15
18.10.2016
Täiskogu korraline istung teisipäev, 18.10.2016 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 11:10
14.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
21.11.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks teise lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri
22.11.2016
Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2016 12:05
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 07.12.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
23.11.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
05.12.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise menetlusdokument
07.12.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
08.12.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
13.12.2016
Välja kuulutatud
20.12.2016
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 21.11.2016

    Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus 295 SE kohta

  • 02.11.2016

    Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus ülikooliseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE kohta

  • 24.10.2016

    Kõrgkoolide, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu kaasamine - Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Tagasiside