Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 26.09.2016
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aadu Must
Vastutav ametnik: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu muudab kõrghariduse rahastamise skeemi, milles arvestatakse õpetamise kvaliteeti ja tööturu tagasisidet. Kõrgkoolide rahastamine muutub stabiilsemaks ja väheneb aruandlus. Kõrgharidustaseme õppe rahastamismudelisse lisatakse uue komponendina baasrahastus, et suurendada stabiilsust. Rahastus jaguneb tegevustoetuseks ja sihtotstarbeliseks toetuseks. Tegevustoetusest vähemalt 80 protsenti moodustab baasrahastus ning kuni 20 protsenti tulemusrahastamine. Baasrahastuse puhul võetakse arvesse õppeasutustele eelneva kolme aasta jooksul eraldatud tegevustoetuste keskmist. Tulemusrahastus jaguneb ülikoolide vahel kvaliteedinäitajate alusel ning halduslepingus kindlaksmääratud eesmärkide täitmise eest. Sihtotstarbelist toetust eraldatakse võimalusel riiklike prioriteetide elluviimiseks ning selle osakaal on väike. Õppeasutustele tegevustoetuse eraldamiseks sõlmivad ülikool ning haridus- ja teadusminister valitsuse heakskiidul kolmeks aastaks halduslepingu, millega lepitakse kokku ülikooli eesmärgid. Praegu rahastatakse kõrgkoole riigieelarvest kvaliteedi ja tulemuslikkusega seotud tegevuste osas 70–75 protsendi ja õppe läbiviimist toetavate tegevuste osas 25–30 protsendi ulatuses. Riigieelarvest rahastatakse kõrgharidustaseme õpet avalik-õiguslikes ülikoolides, riigi rakenduskõrgkoolides ja mõnes erakõrgkoolis.

Tekstid

295 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
20.12.2016 Avaldatud Riigi Teatajas
13.12.2016 Välja kuulutatud
08.12.2016 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
07.12.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
05.12.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise menetlusdokument

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Teine lugemine
23.11.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.11.2016 Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2016 12:05
07.12.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll

Protokoll

21.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks teise lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri

Protokoll

Protokoll

14.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 14.11.2016 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.11.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
07.11.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 7.11.2016 11:10

Protokoll

Protokoll

18.10.2016 Täiskogu korraline istung teisipäev, 18.10.2016 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
13.10.2016 Komisjoni istung neljapäev, 13.10.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 18.10.2016 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.11.2016 17:15

Protokoll

Protokoll

Algatamine
26.09.2016 Menetlusse võetud
26.09.2016 Algatatud

Arvamused

  • 21.11.2016

    Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus 295 SE kohta

  • 02.11.2016

    Haridus- ja Teadusministeeriumi arvamus ülikooliseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 295 SE kohta

  • 24.10.2016

    Kõrgkoolide, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu ja Eesti Üliõpilaskondade Liidu kaasamine - Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Tagasiside