Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.08.2018
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Kivimägi
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Tutvustus

Eelnõuga luuakse ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus. Ebaaus konkurents on kehtiva konkurentsiseaduse 7. peatüki tähenduses kõlvatu konkurents. Eelnõu eraldab kõlvatu konkurentsi regulatsiooni konkurentsiseadusest, kuhu see süstemaatiliselt ei sobi, korrigeerib keeleliselt kõlvatu konkurentsi terminit selliselt, et see ühtiks selle ingliskeelse vastega ning võtab Eesti õigusesse üle ELi ärisaladuse kaitse vastava direktiivi. Eelnõu ei muuda sisuliselt kehtivat kõlvatu konkurentsi regulatsiooni muus osas kui ärisaladuse kaitse direktiivist tulenevalt, mille alusel loodud sätted defineerivad ärisaladuse ja selle ebaseadusliku saamise, kasutamise ning avaldamise. Eelnõu kehtestab ärisaladuse kaitseks täiendavad õiguskaitsevahendid ning õiguse nõuda mittevaralist kahju ja saamata jäänud tulu ka deliktiõigusest tulenevate nõuete puhul. Lisaks taastab eelnõu karistusõigusliku vastutuse kohtumenetluses teatavaks saanud konfidentsiaalse teabe avaldamisele ning laiendab tsiviilkohtumenetluses hagi tagamise regulatsiooni tagatise vastu viisil, et põhjendatud juhtudel peab hageja hagi tagamisel maksma tagatise peale kostja ka kolmandatele isikutele tekkida võiva kahju ulatuses.

Tekstid

678 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
10.10.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.10.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
24.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 24.09.2018 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 10.10.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 24.10.2018 17:00

Protokoll

Protokoll

Algatamine
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:10
Otsus: Määrata ettekandjaks Toomas Kivimägi

Protokoll

Protokoll

22.08.2018 Menetlusse võetud
22.08.2018 Algatatud

Arvamused

 • 17.10.2018

  Riigikogu õiguskomisjoni arvamus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Õiguskomisjon

 • Arvamuse küsimine ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seaduse eelnõu 678 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused (2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool