Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2021
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Yoko Alender
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga ajakohastatakse keskkonnateabe käitlemise korda riigi andmekogudes. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks keskkonnaregistri seadus (KeRS). Uus kord vastab sellele, kuidas keskkonnateavet on tegelikult kogutud, sh eristab seni keskkonnaregistri alaminfosüsteemideks nimetatud infosüsteemid iseseisvate andmekogudena. Valdav osa keskkonnaregistri senistest nimistutest ja andmetest on praegu ja on ka eelnõus koondatud Eesti looduse infosüsteemi (EELIS). Mitme seni ka keskkonnaregistri nimistuks loetud andmestiku suhtes on vahepealsel ajal loodud eraldi andmekogud või infotehnoloogiliselt sõltumatud infosüsteemid. Eelnõuga sätestatakse kohustus luua keskkonnateavet sisaldavatele andmekogudele juurdepääsuks ja liidestamiseks ühtne infotehnoloogiline pöördumispunkt (veebikeskkond) niivõrd, kuivõrd see on infotehnoloogiliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas. Eelnõuga täiendatakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust, atmosfääriõhu kaitse seadust, jäätmeseadust, tööstusheite seadust ja veeseadust sätetega asjakohase registreeringu taotlemise ja menetlemise ning registreerimistõendi andmise kohta keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Metsaseaduse muudatustega seatakse juurdepääsupiirangud metsaregistrisse kantud erametsamaa sellistele andmetele, mis võimaldavad hinnata füüsilisest isikust metsaomaniku vara ja majandusseisu ning mida peetakse füüsiliste isikute puhul koos isiku tuvastamist võimaldavate andmetega isikuandmeteks. Samuti täiendatakse metsaseadust riikliku metsade statistilise valikmeetodiga inventeerimise (SMI) regulatsiooniga. Eelnõuga muudetakse keskkonnaseadustiku üldosa seadust ning 11 muud seadust.

Tekstid

441 SE Eelnõu menetluskäik

27.09.2021
Algatatud
28.09.2021
Menetlusse võetud
23.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 23.11.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.12.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Yoko Alender
08.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.04.2022
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.05.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.05.2022 14:00
04.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
11.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
13.05.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.05.2022
Välja kuulutatud
27.05.2022
Avaldatud Riigi Teatajas
27.09.2021
Algatatud
28.09.2021
Menetlusse võetud
23.11.2021
Komisjoni istung teisipäev, 23.11.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.12.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Yoko Alender
08.12.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.12.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.04.2022
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.05.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 11.05.2022 14:00
04.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
11.05.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
13.05.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.05.2022
Välja kuulutatud
27.05.2022
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu 441 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 03.11.2021

  Justiitsministeeriumi arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (keskkonnaregistri seaduse kehtetuks tunnistamine) eelnõu 441 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool