Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 30.04.2018
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Liina Kersna
Vastutav ametnik: Aimi Kaldre

Tutvustus

Eelnõu näeb ette korra arsti, hambaarsti, õe ja ämmaemanda kvalifikatsiooninõuete paremaks kontrollimiseks, kui inimene on omandanud kvalifikatsiooni väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike või Šveitsi. Uus kord on läbipaistvam ja õigusselgem ning tõhustab järelevalvet. Edaspidi tuleb kõigil arstidel, õdedel, ämmaemandatel läbida enne Eestis töötamiseks loa saamist 1-6 kuu pikkune tööpraktika ja sooritada teooriaeksam. Tööpraktika aega on võimalik pikendada aastani. Lisaks Terviseametile hakkavad tulevikus kolmandatest riikidest pärit arstide kvalifikatsiooni hindamises osalema veel Tartu Ülikool, Tartu või Tallinna Tervishoiukõrgkool. Kõrgkoolid hakkavad korraldama ka nende tööpraktikale suunamist ja teooriaeksamit. Enne tööpraktikale asumist tuleb Terviseametile tõendada eesti keele oskust või keeleõpingutel osalemist. Eesti keeles tuleb sooritada ka teooriaeksam. Tervishoiuteenuse osutaja, kelle juurde kvalifikatsiooni tunnustamise taotleja tööpraktikale asub, peab määrama talle juhendaja. Tööpraktika ajaks kantakse taotleja Terviseameti tegevuslubade registrisse, et ta saaks ligipääsu tervise infosüsteemi andmetele. Aastas esitab taotluse Eestis arstina tööle asumiseks umbes 40 kolmandatest riikidest pärit arsti ja õena tööle asumiseks 1-2 inimest. Teine oluline muudatus puudutab eelnõus arst residente. Ravikindlustusseaduse muudatustega tagatakse ravikindlustuskaitse kõigile tööpraktikat sooritavatele arst-residentidele sõltumata nende töölepingu kestvusest. Muudatus puudutab ca 60 peremeditsiini arst-residenti, kes teevad residentuuri praktilise koolituse ühekuulisi tsükleid erinevates baasasutustes.

Tekstid

626 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
04.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

31.05.2018 Komisjoni istung neljapäev, 31.05.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

17.05.2018 Komisjoni istung neljapäev, 17.05.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

09.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
03.05.2018 Komisjoni istung neljapäev, 3.05.2018 13:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 09.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva 23.05.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks komisjoni liige Liina Kersna

Protokoll

Algatamine
01.05.2018 Menetlusse võetud
30.04.2018 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 17.08.2018

  Sotsiaalministeeriumi vastuskiri tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 626 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Sotsiaalministeerium

 • 17.07.2018

  Sotsiaalministeeriumi täiendav arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu 626 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Sotsiaalministeerium

 • Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemisest

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Aimi Kaldre

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1976)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool