Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.03.2018
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Margus Tsahkna
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse sisse muudatused, mis puudutavad liikmeks astumise lihtsustamist, Kaitseliidu liikmete üle arvestuse pidamist, tervisekontrolli, sotsiaalseid tagatisi, esmaabi osutamist Kaitseliidus jmt. Kaitseliidu noorteorganisatsiooni liikmeks astumisel vabastatakse tervisekontrollist lapseealised poisid ja tüdrukud. Samuti ei pea edaspidi Kaitseliiduga liitumisel tervisekontrolli kordama inimesed, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on tehtud tervisekontroll tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku või abipolitseinikuna ja kellel on seetõttu õigus kanda sõjaväe- või tulirelva. Kaitseliidu liikmete üle hakatakse arvestust pidama andmekogus, mis liidestub X-teega ning saab edaspidi vajalikke andmeid riiklikest registritest, mis parandab kogutavate andmete kvaliteeti. Kehtiva õiguse kohaselt peetakse liikmete arvestust Kaitseliidu ülema asutatud asutuse andmekogus, mille andmevahetus riiklike registritega oli piiratud ja toimus üksikpäringute kaudu. Seaduses sätestatakse ka Kaitseliidu liikme kohustus teavitada organisatsiooni oma terviseseisundi halvenemisest kui see ei pruugi enam vastata ettenähtud nõuetele. Sätte eesmärk on juhtida Kaitseliidu liikmete tähelepanu vajadusele teavitada oma terviseseisundi muutumisest, kui see mõjutab Kaitseliidu tegevliikmena Kaitseliidu ülesannete täitmises osalemise võimet. Lisaks nähakse ette, et õigus ravikulude hüvitamisele on ka Kaitseliidu liikmel, kes on saanud vigastada teenistuskohustuse täitmisel, kaasatuna Kaitseliidu koosseisus päästesündmuse või hädaolukorra lahendamisse, politseitegevusse, riigikaitseobjekti vastase ründe või riigipiiri ebaseadusliku ületamise tõkestamisse. Kehtiva õiguse kohaselt kaetakse ravikulud vaid Kaitseliidu tegevliikmel, kes on saanud vigastada sõjaväelise väljaõppe ajal.

Tekstid

593 SE Eelnõu menetluskäik

05.03.2018
Algatatud
06.03.2018
Menetlusse võetud
08.03.2018
Komisjoni istung neljapäev, 8.03.2018 13:05
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.03.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.03.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Margus Tsahkna
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 04.04.2018 14:00
15.03.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.03.2018 10:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
Lisad
Stenogramm
22.03.2018
Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 2.04.18 istungil
02.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 11.04.2018 14:00
04.04.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.04.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 9.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta
11.04.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.04.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
11.04.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
17.04.2018
Välja kuulutatud
20.04.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
05.03.2018
Algatatud
06.03.2018
Menetlusse võetud
08.03.2018
Komisjoni istung neljapäev, 8.03.2018 13:05
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.03.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.03.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Margus Tsahkna
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu teisele lugemisele, kui esimene lugemine lõpetatakse, 04.04.2018 14:00
15.03.2018
Täiskogu korraline istung neljapäev, 15.03.2018 10:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
Lisad
Stenogramm
22.03.2018
Komisjoni istung neljapäev, 22.03.2018 12:05
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 2.04.18 istungil
02.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 11.04.2018 14:00
04.04.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.04.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
09.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 9.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta
11.04.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.04.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
11.04.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
17.04.2018
Välja kuulutatud
20.04.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool