Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 27.09.2023
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Irja Lutsar
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu ajakohastab ravimiseadust ja viib selle kooskõlla ELi õigusega, samuti vähendab ebavajalikku halduskoormust ravimituru osapooltele. Eelnõus ette nähtud muudatused parandada ravimite kättesaadavust ning arendada apteegiteenuseid. Eelnõu kohaselt võimaldatakse edaspidi tarbijatel ravimijäätmeid apteekidesse tagastada lihtsustatud korras. Praegu tuleb ravimite tagastamisel koostada üleandmise-vastuvõtmise akt, millest nähtuvad üleandja nimi, ravimpreparaadi nimetus ja kogus ning akt tuleb osapoooltel allkirjastada. Samuti antakse apteekidele võimalus viia läbi ravimitega reisimise nõustamist ning väljastada ravimitega reisimiseks vajalikke Schengeni tunnistusi. Praegu teeb seda Ravimiamet. Lisaks võimaldatakse apteegil arsti retsepti alusel valmistatud või jaendatud ravimeid väljastada ka teistele apteekidele võimaldades seeläbi patsientidel saada selliseid ravimeid kätte neile sobivast apteegist. Kehtiva korra täiendamisega kaasneb ravimite hulgimüügi või tootmise tegevusloaga automaatselt eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo õigus ning enam pole vaja sätestada lubadel eritingimusi. Samuti täpsustatakse eelnõus, kes on ravimite sisse- ja väljavedaja, asendatakse ravimite ekspordiloa taotlemine ja müügiloata ravimite Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist sisseveo taotlemine teavitusmenetlusega, vähendades nii halduskoormust. Kaotatakse võimalus ravimi tootmise tegevusloa omajal teostada lisaks tootmistegevusele ka hulgimüüki ilma hulgimüügi tegevusluba omamata. Ajakohastatakse ka ravimireklaami nõudeid. Edaspidi on võimalik lisaks müügiloa hoidjale ravimireklaami nõuete rikkumise eest vastutusele võtta ka reklaami tellija, avalikustaja ja teostaja, kes rikkumise toime paneb. Eelnõuga reguleeritakse täpsemalt võimalust tagada Eesti patsientidele juurdepääs uutele väljatöötatavatele ravimitele olukorras, kus puuduvad muud võimalused kroonilise või eluohtliku haiguse raviks ning innovaatiliste ravimite ja meetodite kättesaadavus on jäänud patsiendile ainsaks võimalikuks lahenduseks. Samuti antakse ravimite järjepideva kättesaadavuse tagamiseks Ravimiametile õigus erandlikel juhtudel (näiteks tarneraskuste korral) ajutiselt piirata ravimite apteegist väljastatavaid koguseid või lubada väljastamist vaid teatud diagnooside puhul.

Tekstid

299 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
08.12.2023 Välja kuulutatud
27.11.2023 Saadetud Vabariigi Presidendile
Teine lugemine
23.11.2023 Täiskogu korraline istung neljapäev, 23.11.2023 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
22.11.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.11.2023 14:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
16.11.2023 Saadetud teisele lugemisele
Esimene lugemine
07.11.2023 Komisjoni istung teisipäev, 7.11.2023 kell 14.00

Asendusliikme volikiri (Mölder_Isamaa)

Lisa 4 (295 SE ME loetelu komisjonis)

Lisa 2 (Ravimiameti selgitus)

Lisa 1 (293 SE ME loetelu komisjonis)

Asendusliikme volikiri (Seeme)

Protokoll asice

Lisa 3 (299 SE ME loetelu komisjonis)

Protokoll

Lisa 5 (294 SE ME loetelu komisjonis)

06.11.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 6.11.2023 kell 11.15

Lisa 7 (EHRL arvamus)

Lisa 8 (UAB VETA arvamus)

Lisa 3 (Tervisekassa arvamus)

Protokoll asice

Lisa 2 (ELVL arvamus)

Lisa 2 (EPÜL arvamus)

Protokoll

Lisa 4 (SOM ME)

Lisa 5 (EPAL arvamus)

Lisa 6 (EHAS arvamus)

18.10.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 18.10.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
10.10.2023 Komisjoni istung teisipäev, 10.10.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.10.2023 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Irja Lutsar
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll asice

Lisa 2 (SOM slaidid)

Lisa 1 (SOM eelarve)

Protokoll

Algatamine
28.09.2023 Menetlusse võetud
27.09.2023 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1997)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool