Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 23.10.2023
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Meelis Kiili
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse Kaitseliidu keskorganite toimimine paindlikumaks ning luuakse võimalus operatiivsemalt reageerida kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, erakorralise seisukorra, eriolukorra, mobilisatsiooni ning demobilisatsiooni vajadustele. Relvade käitlemise lubamise pädevus antakse struktuuriüksuse juhile, kes sisuliselt vastutab relvade käitlemisega seotud ülesannete eest. Samuti lubatakse muudatusega jahitulirelvade kasutamine Kaitseliidu ülesannete täitmisel. Laiendatakse isikute hulka, kes saavad lisapuhkust seoses noortetöö läbiviimisega Kaitseliidus. Kaitseliidu tegevliikmete tervisekontrolli lihtsustatakse ning kandideerimisel arvestatakse vähemalt autojuhilubade jaoks tervisetõendit. Eelnõuga laiendatakse valves osaleva isiku pädevust ulatuses, mis võimaldaks tal alaliselt valvataval objektil iseseisvalt valvet teostada. Eelnõuga muudetakse Kaitseliidu relvade käitlemist, mille raames antakse volitus Kaitseliidu ülema poolt volitatud isikul anda tegevliikmele isikliku tulirelva soetamise luba. Suurendatakse Kaitseliidu tegevliikme relvaga hoitava laskemoona kogust. Kaitseliidu valvuril lubatakse teenistuskohustuste täitmisel kasutada elektrišokirelva. Kaitseliidu vara valitsemisega seotud regulatsioon koondatakse Kaitseliidu seadusesse. Kaitseliidule antakse seadusest tulenev alus kasutada väikest riigivappi Kaitseliidu embleemil ning kujundus- või turvaelemendina dokumentidel ja trükistel.

Tekstid

335 SE Eelnõu menetluskäik

23.10.2023
Algatatud
24.10.2023
Menetlusse võetud
13.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2023 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.11.2023 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Meelis Kiili
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.01.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2024 kell 11.00
Otsus: küsida Riigikogu rahanduskomisjoni arvamust eelnõule esitatud muudatusettepanekute nr 18 ja 19 kohta
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
06.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 6.02.2024 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 19.02.24
19.02.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 4.03.2024 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.03.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
18.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 18.03.2024 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
01.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Otsus: Eelnõu vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu poolthäälte enamust
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.04.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.04.2024
Välja kuulutatud
30.04.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
23.10.2023
Algatatud
24.10.2023
Menetlusse võetud
13.11.2023
Komisjoni istung esmaspäev, 13.11.2023 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.11.2023 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Meelis Kiili
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.01.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 22.01.2024 kell 11.00
Otsus: küsida Riigikogu rahanduskomisjoni arvamust eelnõule esitatud muudatusettepanekute nr 18 ja 19 kohta
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
06.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 6.02.2024 kell 14.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 19.02.24
19.02.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 19.02.2024 kell 11.00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 4.03.2024 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.03.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
18.03.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 18.03.2024 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute tervikloetelu
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
20.03.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.03.2024 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
01.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 1.04.2024 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst
Otsus: Eelnõu vajab seadusena vastuvõtmiseks Riigikogu poolthäälte enamust
10.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.04.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.04.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.04.2024
Välja kuulutatud
30.04.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikmete M. Kiili, A. Lanemani, L. Kunnase, P. Sibula, A. Laaneotsa, P. Tali, I. Taro ja K. Stoicescu muudatusettepanekud kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

  Muudatusettepanek I Muudatusettepanek II

Arvamused

 • 15.02.2024

  RAHK arvamus Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

 • 05.02.2024

  Justiitsministeeriumi arvamus Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

 • 01.02.2024

  Siseministeeriumi arvamus Kaitseliidu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 335 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool