Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 13.09.2021
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Eduard Odinets
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga reformitakse doktoriõpet selliselt, et doktorandid oleksid alustavad teadlased, kes teevad ülikooli või tööandja juures teadustööd. Lisaks muudetakse riigi tagatud õppelaenu tingimusi õppurite jaoks soodsamaks ja kutsehariduse põhitoetuse määramist paindlikumaks. Uue regulatsiooniga soovitakse tagada noorteadlaste järelkasv ja luua ettevõtlusdoktorantuur, mis edendab teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Lisaks laienevad doktorantide karjäärivalikud ja senine jäik akadeemiline karjäärimudel muutub mitmekesisemaks ja paindlikumaks. Doktoriõppe osas tehakse muudatusi, mille tulemusel enamik doktorante on edaspidi ülikoolis, teadus- ja arendusasutuses või ettevõttes lepingulised teadustöötajad, kelle töö põhisisu on teadus- ja arendustegevus doktoritööga seotud valdkonnas kooskõlas doktorandi õppe- ja teadustöö kavaga. Kujundatakse ümber doktorantide töötingimused ja keskkond, mis võimaldaks selget ja ühetaolist doktoriõppega seonduvate tööülesannete fikseerimist ja tasustamist, et tõsta seeläbi doktoriõppe efektiivsust. Eelnõuga kaotatakse doktoranditoetus ja see asendatakse nooremteaduri töötasuga. Töölepinguline suhe võimaldab doktorandile tagada sotsiaalsed garantiid, näiteks iga-aastane tasustatud puhkus, võimalus saada haigushüvitist, töötervishoiunõuete kohaldumine. Muudetakse doktorantuuri läbimise tingimusi. Edaspidi lepitakse täpne doktorandi doktoriõppes viibimise aeg kokku tema õppe- ja teadustöö kavas, mis jääb üldjuhul kolme kuni kaheksa aasta sisse, mis on ka tänane õppimise maksimaalne periood. Muudetakse riigi tagatud õppelaenuga seonduvat regulatsiooni, et õppelaenu tingimused muutuksid õppuritele soodsamaks. Vähendatakse õppelaenu tagamisel nõutavate käendajate arvu senise kahe asemel ühele. Endiselt jääb kehtima võimalus tagada õppelaenu Eestis asuvale kinnisvarale seatud hüpoteegiga. Seletuskirjas märgitakse, et eelnõu koostamise ajendas senise doktoriõppe ebaefektiivsus, madal lõpetamiste ja doktorikraadi kaitsmiste määr. OECD riikidega võrreldes oli Eestis 2016. aastal tuhande tööealise inimese kohta keskmiselt kaheksa doktorikraadiga inimest, samal ajal kui OECD keskmine näitaja oli kümme inimest ning Soome näitaja oli 12,6 inimest. Vaatamata doktorikraadi kaitsmiste arvu ja akadeemiliste töötajate osakaalu mõningasele suurenemisele on doktoriõppe lõpetajate arv Eestis endiselt madal ning majanduse struktuuri muutmiseks ja ühiskonna vajaduste täitmiseks ebapiisav.

Tekstid

420 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
15.03.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
08.03.2022 Välja kuulutatud
26.02.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
23.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
21.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.02.2022 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Teine lugemine
16.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.02.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
14.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 14.02.2022 kell 11.10
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 23.02.2022 14:00
Otsus: Kiita heaks teise lugemise menetlusdokumendid

Protokoll asice

Protokoll

08.02.2022 Komisjoni istung teisipäev, 8.02.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.02.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Asendusliikme volikiri asice

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Esimene lugemine
11.01.2022 Komisjoni istung teisipäev, 11.01.2022 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

09.12.2021 Komisjoni istung neljapäev, 9.12.2021 kell 14.00

Protokoll

Protokoll asice

22.11.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.11.2021 kell 11.10

Protokoll

Protokoll asice

27.10.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 27.10.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
12.10.2021 Komisjoni istung teisipäev, 12.10.2021 kell 14.00, A. Rei ruumis
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.10.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Eduard Odinets

Lisa 2 (KUM eelarve tutvustus)

Lisa 1 (eelnõu tutvustus)

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
11.10.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.10.2021 kell 11.10, A. Rei ruumis

Protokoll

Protokoll asice

Lisa (HTM slaidid)

14.09.2021 Menetlusse võetud
13.09.2021 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Isamaa fraktsiooni muudatusettepanekud Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 420 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

 • Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 420 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 15.12.2021

  KULK vastuskiri seoses õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

  Vastuskiri

  Lisa

 • 15.12.2021

  Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi täiendav arvamus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 420 SE kohta

 • 01.12.2021

  Tallinna Ülikooli arvamus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 420 SE kohta

 • 01.12.2021

  Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta

  Selgitustaotlus

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas