Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 20.03.2017
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Urve Tiidus
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse regulatsioon Euroopa pangakontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, mis hõlbustab võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades ning võlgniku ELis asuvate pangakontode arestimist. Arestida saab üksnes pangakontodel olevat raha, kuid arestimismäärus ei võimalda võlausaldajale raha välja maksta. Kohtutäiturid peavad hakkama Euroopa arestimismääruseid täitma viivitamata. Eelnõu loob Riigikohtule võimaluse saada enne lahendi tegemist arvamus Euroopa Inimõiguste Kohtult (EIK). EIK-i poole saab pöörduda inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis määratletud õiguste ja vabaduste tõlgendamise või kohaldamisega seotud põhimõttelistes küsimustes. See võimalus muudab Riigikohtu menetlused sujuvamaks, parandab õiguskindlust ja –selgust, samuti on siis menetlusosaliste inimõigused paremini kaitstud. Euroopa Inimõiguste Kohtu nõuandev arvamus ei takista samas kohtuasja osalisel hiljem kasutada oma õigust esitada individuaalkaebus.

Tekstid

404 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
26.06.2017 Avaldatud Riigi Teatajas
07.06.2017 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
07.06.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.06.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
29.05.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 29.05.2017 11:15

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Teine lugemine
31.05.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 31.05.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
16.05.2017 Komisjoni istung teisipäev, 16.05.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 31.05.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
07.06.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Esimene lugemine
19.04.2017 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.04.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.04.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 10.04.2017 11:15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.04.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.05.2017 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Urve Tiidus

Protokoll

Protokoll

Algatamine
21.03.2017 Menetlusse võetud
20.03.2017 Algatatud

Arvamused

  • 30.05.2017

    Riigikohtu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 404 SE kohta

  • 12.05.2017

    Justiitsministeeriumi vastus Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 404 SE kohta

  • 10.05.2017

    Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 404 SE kohta

Tagasiside