Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 11.11.2019
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kristina Šmigun-Vähi
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga korrastatakse senist stipendiumide maksmise korraldust, sest praktikas makstakse maksuvabasid stipendiume ka sportlastele, kellega ollakse töösuhtes. Sellisel juhul ei maksta riiklikke makse ning sportlasel puuduvad ka sotsiaalsed garantiid. Sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele seatakse aastane piirmäär, mis on 12-kordne töötasu alammäär. Stipendiumile piirmäära sätestamine toob kaasa sportlastega töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu sõlmimise. Täiesti uue toetusliigina võetakse kasutusele sportlasetoetus. Teise teemana täiendatakse karistusseadustiku dopingukuritegude sätet, mille järgi loetakse dopingukuriteoks aine või meetodi määramist, kasutamisele kallutamist, samuti abistamist ja ainete toimetamist üle riigipiiri või tootmist, valmistamist, turustamist, vahendamist või edasiandmist. Kehtiva korra järgi on karistatav vaid dopingu kasutamisele kallutamine kui kasutatakse ravimit. Eelnõuga luuakse spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks kontaktpunkt, mis koolitab ja teavitab asjaomaseid organisatsioone spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse osas. Neid ülesandeid hakkab ellu viima Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA. Muudatusega lisatakse Eesti spordiregistri koosseisu sporditulemuste alamandmekogu, kuhu kogutakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemused. Andmebaas on oluline tööriist avaliku raha jagamisel ning spordipoliitiliste otsuste tegemisel. Harrastusspordi ega liikumisharrastuse võistluste tulemusi andmebaasi ei koguta.

Tekstid

105 SE Eelnõu menetluskäik

11.11.2019
Algatatud
12.11.2019
Menetlusse võetud
14.11.2019
Komisjoni istung neljapäev, 14.11.2019 kell 13.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.12.2019 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kristina Šmigun-Vähi
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 18.12.2019 17:00
04.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
13.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 13.01.2020 kell 11.10
20.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10
27.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.02.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 17.02.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
10.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Otsus: Kinnitada
12.02.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.02.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.02.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 17.02.2020 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.02.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
20.02.2020
Välja kuulutatud
28.02.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
11.11.2019
Algatatud
12.11.2019
Menetlusse võetud
14.11.2019
Komisjoni istung neljapäev, 14.11.2019 kell 13.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.12.2019 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Kristina Šmigun-Vähi
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 18.12.2019 17:00
04.12.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.12.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
13.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 13.01.2020 kell 11.10
20.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 20.01.2020 kell 11.10
27.01.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 27.01.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.02.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 17.02.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
10.02.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 10.02.2020 kell 11.10
Otsus: Kinnitada
12.02.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.02.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.02.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 17.02.2020 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
18.02.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
20.02.2020
Välja kuulutatud
28.02.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 09.03.2020

  KULK vastuskiri - Sportlasetoetus ja sportlasestipendium

 • 17.12.2019

  MTÜ Rafter Spordiklubi (BC Kalev/Cramo) arvamus

 • 20.11.2019

  Huvirühmade kaasamine spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 105 SE kohta

  Väljaminev kiri

Tagasiside