Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 13.05.2024
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andres Sutt
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kõrvaldatakse kaitselennundusega seotud õigusmaastiku puudused, et tagada kaitseministri määruse „Kaitselennundusmäärustik“ ja kaitseministri määruse „Lubade ja sertifikaatide andmise ning teiste asutuste ja organisatsioonide välja antud lubade või sertifikaatide tunnustamise kord“ õiguspärasus. Seaduse kiireloomulise muutmise on tinginud vajadus uue õppeaasta alguseks tagada võimalus Kaitseväe Akadeemia (KVA) ja Eesti Lennuakadeemia (ELA) koostöö tegemise võimalus. Kaitseväe Akadeemia alustas veebruaris 2024 dokumentide vastuvõttu õhuväe õppesuunal spetsialiseerumiseks õhusõiduki juhi erialale, muu hulgas nägi plaan ette piloodi algõppe andmist koostöös Lennuakadeemiaga. Õppekavas esitleti ekslikult, et õhusõiduki juhtimise eriala lõpetanutele väljastab piloodiloa Transpordiamet. Kuid Transpordiamet saab väljastada vaid tsiviillennunduses piloodilubasid, riiklike õhusõidukite osas Transpordiametil pädevust ei ole ning selline tegevus ei ole lubatud. Eelnõuga kõrvaldatakse need vastuolud kõrvaldatakse ning tagatakse, et kaitseministri määrustes sätestatud regulatsioone ning nende alusel tehtavaid toiminguid on võimalik õiguspäraselt rakendada. Kaitselennundusmäärustikus on volitusnormi puudumise või ületamisega reguleeritud mitmeid valdkondi. Eelnõus sätestatakse selge volitusnorm kaitseministrile neid oma määrusega reguleerida. Need valdkonnad on: kaitselennunduse õhusõidukite jagunemine; nõuded kaitselennunduse õhusõiduki lennukõlblikkusele ja jätkuvale lennukõlblikkusele; operatiivse lennuliikluse lennureeglid; kaitselennunduse järelevalve korraldamise kord. Selleks antakse lennundusseadusega otsustamispädevuse õigus kliimaministrile. Pärast seda on võimalik kliimaministril võimalik see õigus anda Lennuakadeemiale.

Tekstid

436 SE Eelnõu menetluskäik

13.05.2024
Algatatud
14.05.2024
Menetlusse võetud
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andres Sutt
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kaks tööpäeva, st reede, 31.05.2024 kl 16.00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
30.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 30.05.2024 kell 08.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2024
Välja kuulutatud
27.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
13.05.2024
Algatatud
14.05.2024
Menetlusse võetud
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Andres Sutt
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kaks tööpäeva, st reede, 31.05.2024 kl 16.00
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
30.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 30.05.2024 kell 08.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12.06.2024 14:00
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2024
Välja kuulutatud
27.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 1990)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool