Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 23.10.2023
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Liisa-Ly Pakosta
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse tsiviilkohtumenetluse seadustikku, Finantsinspektsiooni seadusesse, isikuandmete kaitse seadusesse, riigilõivuseadusesse, tarbijakaitseseadusesse, tsiviilseadustiku üldosa seadusesse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadusesse muudatused seoses ELi direktiivi, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks varasema direktiivi ülevõtmine. Direktiivi ja seega ka eelnõu üldine eesmärk on suurendada tarbijate usaldust, edendada ausat konkurentsi ja luua siseturul tegutsevatele ettevõtjatele võrdsemad võimalused. Eelnõuga luuakse kollektiivse esindushagi menetlus, mida on võimalik kasutada juhtudel, kui ettevõtja poolne õigusnormide rikkumine on kahjustanud või võib kahjustada tarbijate või andmesubjektide kollektiivseid huve. Näiteks võib kollektiivse esindushagi menetlus olla otstarbekas olukordades, kus paljudele tarbijatele individuaalselt ettevõtja sama rikkumise tulemusena tekkinud kahju on piisavalt väike, et üksiktarbijal puuduks huvi iseseisvalt oma nõude kohtumenetluses maksmapanemiseks. Menetlus kujundatakse selliselt, et esindushagi lahendamisel kindlaksmääratud õiguskaitsevahendi kohta tehtud kohtulahendi täitmiseks ei pea tarbija ise algatama täitemenetlust, vaid seda teeb pädev üksus, kes esitas kohtule kollektiivse esindushagi. Direktiiv on üles ehitatud Eesti jaoks uudsele kontseptsioonile, mille kohaselt on kohtumenetluses menetlustoimingute tegemise pädevusega menetlusosaliseks pädevad üksused ja mitte kahju kannatanud tarbijad. Riigisiseste kollektiivsete esindushagide esitamise õigus antakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile, Finantsinspektsioonile, Andmekaitse Inspektsioonile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt peetavasse nimekirja kantud pädevatele üksustele, samuti kohtu poolt ad hoc korras menetlusse lubatavatele pädevatele üksustele. Piiriülese kollektiivse esindushagi saab esitada üksnes selline pädev üksus, mis on eelnevalt nimetatud Euroopa Liidu liikmesriigi poolt ja kantud pädevate üksuste nimekirja, mille teeb kättesaadavaks Euroopa Komisjon.

Tekstid

334 SE Eelnõu menetluskäik

23.10.2023
Algatatud
24.10.2023
Menetlusse võetud
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liisa-Ly Pakosta
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00
23.10.2023
Algatatud
24.10.2023
Menetlusse võetud
14.11.2023
Komisjoni istung teisipäev, 14.11.2023 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.12.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Liisa-Ly Pakosta
13.12.2023
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.12.2023 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
13.02.2024
Komisjoni istung teisipäev, 13.02.2024 kell 14.00

Arvamused

 • 29.12.2023

  Justiitsministeeriumi arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu 334 SE kohta

 • 30.11.2023

  Finantsinspektsiooni arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (kollektiivse esindushagi menetluse loomine) eelnõu 334 SE kohta

 • 14.11.2023

  Kaasamiskiri (eelnõu 334 SE)

Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool