Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 07.11.2022
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Jürgenstein
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga korrastatakse keskkonnakasutust reguleerivate keskkonnakaitselubade süsteemi, muutes keskkonnaseadustiku üldosa seadust, atmosfääriõhu kaitse seadust, jahiseadust, jäätmeseadust, keskkonnatasude seadust, keskkonnavastutuse seadust, maapõueseadust, tööstusheite seadust ja veeseadust. Muudatuste eesmärk on tagada keskkonnakaitse parimal võimalikul tasemel. Eelnõuga võimaldatakse Keskkonnaametil oma ressursse paremini juhtida. Eelnõuga suurendatakse Keskkonnaameti töö tõhusust ja optimeeritakse keskkonnaotsuste protsesse. Eelnõus kirjeldatud seaduste muutmine on oluline, et tagada Keskkonnaametile ressursisääst, toetada rohepöördega seotud pikaajaliste strateegiate täitmist ning tagada väikese halduskoormuse ja bürokraatiaga teenus keskkonnakaitselubade süsteemi korrastamise kaudu. Eelnõuga muudetakse keskkonnakaitseloa omamise kohustust teatud tegevuste puhul, leevendatakse ebaproportsionaalselt koormavaid nõudeid arvestades tegevuste võimalikku keskkonnamõju. Lubade menetlemine muutub tõhusamaks ja kiiremaks, et taotlejad saaksid tagasisidet mõistliku aja jooksul. Eelnõu kehtestamine aitab seega kaasa halduskoormuse vähendamisele. Lisaks sätestatakse keskkonnaseadustiku üldosa seaduses, et kui menetluse kiirem läbiviimine on vajalik ennetamaks elutähtsa teenuse katkemise ohtu, siis selliste tegevuste korral ei kohaldata edaspidi keskkonnaloa menetlusele avatud menetluse sätteid. Keskkonnaloa muutmise vajadus, ennetamaks elutähtsa teenuse katkemise ohtu, on täna juba ilmnenud ebastabiilsuste tõttu energiaturul. Selleks, et ohtu ennetada, on vajalik paljudel elektri- ja soojatootjatel ennetada kütteperioodil saabuda võivaid riske ning lisaks maagaasile võtta kasutusele võimalikke teisi turul saada olevaid alternatiivseid kütuseid. Kuna keskkonnaloa menetluse tavapärane protsess on aeganõudev, on vajalik elutähtsa teenuse katkemise ohu ennetamiseks näha seaduses ette võimalus viia loamenetlus läbi kiiremini.

Tekstid

734 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
17.03.2023 Avaldatud Riigi Teatajas
08.03.2023 Välja kuulutatud
22.02.2023 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
22.02.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.02.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
15.02.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.02.2023 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
06.02.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 6.02.2023 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.02.2023 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 22.02.2023 14:00

KEKK_protokoll_06.02.2023_(1).asice

Protokoll

Esimene lugemine
17.01.2023 Komisjoni istung teisipäev, 17.01.2023 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

07.12.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
06.12.2022 Täiskogu korraline istung teisipäev, 6.12.2022 10:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
Stenogramm
21.11.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 06.12.2022 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Toomas Jürgenstein
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
08.11.2022 Menetlusse võetud
07.11.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikmete H. Hepneri, T. Kruusimäe, K. Grünthali, U. Kaskpeiti, R. Breiveli, A. Seeme, A. Metsoja, K. Laaneti, A. Lanemani ja I. Padari muudatusettepanekud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta Muudatusettepanek

Arvamused

 • 01.03.2023

  ÕAO vastuskiri keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse kohta

 • 14.02.2023

  MTÜ Niilusoo arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

 • 14.02.2023

  Eesti Loomakaitse Seltsi arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

 • 06.02.2023

  Keskkonnaministeeriumi arvamus keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool