Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 28.05.2018
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Andres Metsoja
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu on koostatud keskkonnaõiguse korrastamise raames, samas soovitakse seadusesse sisse viia mõningad sisulised muudatused. Näiteks on kavandatud muudatused veelubade andmisel ja veekeskkonna jaoks piiratud ohuga tegevuse registreerimisel, mis vähendavad paberimajandust ning kiirendavad otsuste vastuvõtmist. Praktikas on ilmnenud, et mitmed tegevused ei ole veekeskkonnale sedavõrd ohtlikud, et nende tegemiseks oleks vaja veeluba. Samas on keskkonnaametil vaja sellist tegevust suunata, et vältida nende kumuleeruvat mõju veekeskkonnale. Sellised väiksema mõjuga tegevused tuleb edaspidi veeloa taotlemise asemel registreerida Keskkonnaametis. Näiteks nõuab registreeringut veekogusse 5-100 kuupmeetri tahkete ainete või maasoojussüsteemi paigutamine. Täpsustatakse veekogu mõistet. Veekoguna ei käsitleta kalakasvanduse tiike või basseine, sademevee kogumise süsteeme ja muid kindlal eesmärgil rajatud sarnaseid ehitisi. Sellistel rajatistel ei ole kaitsevööndeid, kuid endiselt kehtivad neile üldised veekaitsenõuded. Mereuuringuteks sätestatakse välisriigi laevadele uuringulubade andmise regulatsioon. See on vajalik, sest hetkel kohaldab välisministeerium selliste lubade taotlemisele ÜRO mereõiguse konventsiooni sätteid, mis on väga üldsõnalised. Edaspidi annab lubasid Keskkonnaministeerium. Sotsiaalministeeriumi ettepanekul tuuakse eelnõusse rahvatervise seaduses olnud joogivett, mineraalvett ja suplusvett reguleerivad sätted. Ühtse regulatsiooni alla koondatakse ka seni eraldi seadustes olnud veeproovivõtjate ja joogivee proovivõtjate kohta esitatavad nõuded. Eelnõus on täpsustatud riikliku järelevalvega seotud sätteid ja ajakohastatud väärteokoosseise. Näiteks suurendatakse juriidiliste isikute karistusmäärasid, mis kasvab praeguselt maksimaalmääralt 32 000 eurolt 400 000 euroni.

Tekstid

643 SE Eelnõu menetluskäik

28.05.2018
Algatatud
29.05.2018
Menetlusse võetud
04.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.06.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.08.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Peeter Ernits
12.06.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.06.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.09.2018
Komisjoni istung teisipäev, 11.09.2018 14:00 L241
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
16.10.2018
Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
17.12.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 30.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
15.01.2019
Komisjoni istung teisipäev, 15.01.2019 14:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu (643 SE) 2. lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
21.01.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 21.01.2019 11:00
Otsus: Muuta eelnõu ettekandjaks keskkonnakomisjoni liige Andres Metsoja.
23.01.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.01.2019 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
28.01.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 28.01.2019 11:00
30.01.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.01.2019 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
31.01.2019
Saadetud Vabariigi Presidendile
13.02.2019
Välja kuulutatud
22.02.2019
Avaldatud Riigi Teatajas
28.05.2018
Algatatud
29.05.2018
Menetlusse võetud
04.06.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.06.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.08.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Peeter Ernits
12.06.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.06.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.09.2018
Komisjoni istung teisipäev, 11.09.2018 14:00 L241
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
16.10.2018
Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
17.12.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 30.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
15.01.2019
Komisjoni istung teisipäev, 15.01.2019 14:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu (643 SE) 2. lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
21.01.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 21.01.2019 11:00
Otsus: Muuta eelnõu ettekandjaks keskkonnakomisjoni liige Andres Metsoja.
23.01.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.01.2019 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
28.01.2019
Komisjoni istung esmaspäev, 28.01.2019 11:00
30.01.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 30.01.2019 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
31.01.2019
Saadetud Vabariigi Presidendile
13.02.2019
Välja kuulutatud
22.02.2019
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool