Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 28.05.2018
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Peeter Ernits
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Tutvustus

Eelnõu on koostatud keskkonnaõiguse korrastamise raames, samas soovitakse seadusesse sisse viia mõningad sisulised muudatused. Näiteks on kavandatud muudatused veelubade andmisel ja veekeskkonna jaoks piiratud ohuga tegevuse registreerimisel, mis vähendavad paberimajandust ning kiirendavad otsuste vastuvõtmist. Praktikas on ilmnenud, et mitmed tegevused ei ole veekeskkonnale sedavõrd ohtlikud, et nende tegemiseks oleks vaja veeluba. Samas on keskkonnaametil vaja sellist tegevust suunata, et vältida nende kumuleeruvat mõju veekeskkonnale. Sellised väiksema mõjuga tegevused tuleb edaspidi veeloa taotlemise asemel registreerida Keskkonnaametis. Näiteks nõuab registreeringut veekogusse 5-100 kuupmeetri tahkete ainete või maasoojussüsteemi paigutamine. Täpsustatakse veekogu mõistet. Veekoguna ei käsitleta kalakasvanduse tiike või basseine, sademevee kogumise süsteeme ja muid kindlal eesmärgil rajatud sarnaseid ehitisi. Sellistel rajatistel ei ole kaitsevööndeid, kuid endiselt kehtivad neile üldised veekaitsenõuded. Mereuuringuteks sätestatakse välisriigi laevadele uuringulubade andmise regulatsioon. See on vajalik, sest hetkel kohaldab välisministeerium selliste lubade taotlemisele ÜRO mereõiguse konventsiooni sätteid, mis on väga üldsõnalised. Edaspidi annab lubasid Keskkonnaministeerium. Sotsiaalministeeriumi ettepanekul tuuakse eelnõusse rahvatervise seaduses olnud joogivett, mineraalvett ja suplusvett reguleerivad sätted. Ühtse regulatsiooni alla koondatakse ka seni eraldi seadustes olnud veeproovivõtjate ja joogivee proovivõtjate kohta esitatavad nõuded. Eelnõus on täpsustatud riikliku järelevalvega seotud sätteid ja ajakohastatud väärteokoosseise. Näiteks suurendatakse juriidiliste isikute karistusmäärasid, mis kasvab praeguselt maksimaalmääralt 32 000 eurolt 400 000 euroni.

Tekstid

643 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
16.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
11.09.2018 Komisjoni istung teisipäev, 11.09.2018 14:00 L241
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

12.06.2018 Täiskogu korraline istung teisipäev, 12.06.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
04.06.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 4.06.2018 11:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 12.06.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 01.08.2018 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Peeter Ernits

Protokoll

Protokoll

Algatamine
29.05.2018 Menetlusse võetud
28.05.2018 Algatatud

Arvamused

 • 16.10.2018

  Keskkonnaministeeriumi arvamus veeseaduse eelnõu 643 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Keskkonnaministeerium

 • 31.08.2018

  Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) arvamus veeseaduse eelnõu 643 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)

 • 31.07.2018

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus veeseaduse eelnõu 643 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Eesti Linnade ja Valdade Liit

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud (2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool
 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia (1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool