Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 03.06.2024
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heljo Pikhof
Vastutav ametnik: Kristel Soodla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette asendada koolikohustuse mõiste õppimiskohustusega, mis algab 7. eluaastast ja kestab 18-aastaseks saamiseni. Õppimiskohustuse ea tõstmine tähendab kohustust jätkata õpinguid ka pärast põhihariduse omandamist. Praegu kehtib koolikohustus kuni põhihariduse omandamiseni või 17nda eluaastani. Täpsustatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse, samuti vanemate rolli õppimiskohustuse täitmisel. Näiteks peab riik tagama kohad ettevalmistavas õppes neile noortele, kes kas keeleoskuse või muude õpilünkade tõttu pole valmis jätkama õppimist kesk- või kutseharidusõppes. Kohalikul omavalitsusel tuleb tuvastada noored, kes õppimiskohustust ei täida, uurida selle põhjuseid ning leida sobivad lahendused. Kui kooli rakendatav tugi ei ole piisav, tuleb koolil pöörduda samuti kohaliku pmvalitsuse poole. Lapsevanema ülesanne on õppimiskohustuse täitmise tagamine ja lapse põhihariduse järgse õpitee kavandamise protsessis osalemine. Eelnõu järgi tehakse muudatusi kutseharidussüsteemis eelkõige õppe paindlikkuse suurendamiseks, näiteks kasvab kutsekeskharidusõppes üldharidusõpingute osakaal ning valikuvõimaluste tegemine õpingute vältel. Paindlike õpiteede rakendumiseks luuakse selgem alus ka üldharidusõpingutesse mitteformaalõppe lõimimiseks, mis võimaldab õppesse siduda nt üksikuid kutse- või kõrgharidusmooduleid. Kooli pidaja otsusel saab kutseõppeasutuses edaspidi viia läbi üldharidusõpet lisaks mittestatsionaarsele õppevormile ka statsionaarses õppevormis (nn hariduskeskus). Eelnõuga piiratakse täiskasvanute tasuta korduvõpet kutseõppe tasemeõppes sarnaselt kõrgharidusõppega, näiteks ei saa inimene enam tasuta õppida kui ta juba on vastu võetud tasuta kutseõppe või kõrgharidusõppe kohale või eelneva viie aasta jooksul lõpetanud tasuta kutseõppe. Eelnõu rakendamise kogumõju riigieelarvele 2028. aastaks on 6,2 mln eurot (sh 3 mln ettevalmistava õppe rakendamiseks 600 õpilasele ning 3,2 mln 3200 kutsekeskhariduse õpilase jätkamiseks 4. aastal) ning alates 2029. aastast 12,7 mln eurot (sh 3 mln ettevalmistava õppe kulu ning 9,7 mln kutsekeskhariduse 4.aastase õppe jaoks). Sellest summast lisavajadus riigieelarvest 2028. aastal on 3,2 mln eurot ning 2029. aastast 9,7 mln eurot. Lisavajaduse tingib ühe õppeaasta lisandumine kutsekeskharidusõppesse, mis täna on valdavalt 3-aastane. Kulu pole progresseeruv ehk jääb järgnevatel aastatel samasse suurusjärku. Õppimiskohustuse rakendamiseks kavandatakse vahendid valdavas osas ka ESF+ meetme vahenditest kokku 4 162 316 euro ulatuses. KOVidele kulusid muudatustega otseselt ei kaasne. KOVid saavad taotleda toetust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi meetmest, mille eesmärk on suurendada mittetöötavate 16–29-aastaste noorte tööalast konkurentsivõimet ja nad tööle aidata või haridussüsteemi lõimida. Eelnõu kohaselt jõustub seadus 2025. aasta 1. septembril ehk õppimiskohustusega seonduvad muudatused hakkavad kehtima kõigile 2026. aastal põhikooli lõpetajatele.

Tekstid

447 SE Eelnõu menetluskäik

03.06.2024
Algatatud
03.06.2024
Menetlusse võetud
04.06.2024
Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.06.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heljo Pikhof
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
03.06.2024
Algatatud
03.06.2024
Menetlusse võetud
04.06.2024
Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.06.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Heljo Pikhof
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Arvamused

 • 03.07.2024

  EV haridusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Kristel Soodla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2015)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2011)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool