Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 03.12.2018
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Jüri Saar
Vastutav ametnik: Raini Laide

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse finantssektori karistuste ülemmäärad kooskõlla EL-i õigusega ning võimaldatakse kohaldada Eestis EL õigusaktides sätestatud ülemmääraga rahalisi sanktsioone. Eelnõuga muudetakse finantssektori kehtivate rahatrahvide ülemmäära ja nende arvutamise aluseid. Eelnõuga tõstetakse nii füüsilisele kui juriidilisele isikule väärteo eest kohaldatava rahatrahvi ülemmäära, mis on enamikel juhtudel kuni 5 miljonit eurot. Samuti saab määrata rahatrahviks kuni 10 protsenti juriidilise isiku või tema konsolideerimisgrupi käibest või rahatrahvi, mis vastab kuni kahe- või kolmekordsele rikkumise tagajärjel saadud kasule või ära hoitud kahjule. Näiteks suureneb panga poolt Finantsinspektsioonile teabe esitamata jätmise eest määratava rahatrahvi ülemmäär 32 000 eurolt 5 miljonile eurole. Lisaks muudetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust. Eelnõuga sätestatakse, et kui rahapesu kahtluse korral ei ole vara omanik või valdaja tõendanud vara legaalset päritolu, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult loa vara käsutamiseks üheks aastaks. Sel ajal on vara omanikul või valdajal kohustus tõendada vara legaalset päritolu. Kui seda ei õnnestu kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks. Kehtiva õiguse kohaselt võib käsutamispiirangu seada kuni üheks aastaks siis, kui vara omanikku või tegelikku kasusaajat ei ole õnnestunud kindlaks teha. Kehtiva õiguse kohaselt ei ole isikul kohustust tõendeid esitada. Samuti karmistatakse rahapesu andmebüroo poolt antava tegevusloa nõudeid. Eelnõu kohaselt tuleb edaspidi kontrollida ka juhatuse liikme mainet ja sobivust. Samuti peab edaspidi äriühingu registrijärgne asukoht, peakontor või filiaal asuma Eestis. Eelnõuga tõstetakse finantseerimisasutuse, virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa riigilõiv 345 eurolt 1300 eurole.

Tekstid

771 SE Eelnõu menetluskäik

03.12.2018
Algatatud
04.12.2018
Menetlusse võetud
17.12.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
17.01.2019
Komisjoni istung neljapäev, 17.01.2019 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 06.02.2019 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Jüri Saar
23.01.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.01.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
12.02.2019
Komisjoni istung teisipäev, 12.02.2019 14:00
14.02.2019
Komisjoni istung neljapäev, 14.02.2019 14:00
03.12.2018
Algatatud
04.12.2018
Menetlusse võetud
17.12.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 17.12.2018 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
17.01.2019
Komisjoni istung neljapäev, 17.01.2019 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.01.2019 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 06.02.2019 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Jüri Saar
23.01.2019
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.01.2019 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
12.02.2019
Komisjoni istung teisipäev, 12.02.2019 14:00
14.02.2019
Komisjoni istung neljapäev, 14.02.2019 14:00

Arvamused

 • 12.02.2019

  Õiguskantsleri arvamus audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 SE kohta

 • 11.02.2019

  Rahandusministeeriumi arvamus audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 SE kohta

 • 07.02.2019

  Audiitorkogu arvamus audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu 771 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Raini Laide

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (bakalaureusekraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas