Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.05.2024
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Mario Kadastik
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Seadust muudetakse, et tõsta liiklusohutust, eelkõige vähemkaitstud liiklejate turvalisust, samuti luuakse selgemad reeglid elektritõukside kasutamisele. Eelnõu kohaselt sätestatakse elektritõukside parkimisreeglid. Tõukerattad tuleb edaspidi parkida paralleelselt kõnnitee ääre juurde võimalusel mitte kaugemale kui 20 cm. Teistele liiklejatele peab läbipääsualaks vabaks jääma vähemalt 1,5 meetri laiune teeosa. Kohalik omavalitsus saab õiguse piirata tõukside liikumiskiirust kohtades, kus see on vajalik, näiteks lasteaedade juures või tiheda liiklusega tänavatel. Ohutuse tõstmiseks tuleb mootorsõidukil hoida ratturist, tõukerattast või pisimopeedijuhist möödumisel 1,5 m laiust külgvahet. Liiklusohutuse tagamiseks kehtestatakse kergliikurijuhile, jalgratturile ja pisimopeedijuhile maksimaalne lubatud alkoholi piirmäär, milleks on 0,5 promilli ehk 0,25 milligrammi alkoholi ühes liitris väljahingatavas õhus. Siiamaani tuli politseil anda kontrollimisel subjektiivne hinnang, kas tegemist on joobeseisundiga või mitte. Selge piirmäär teeb edaspidi lihtsamaks avaliku korra hoidmise ning annab võimaluse ka igaühel endal hinnata oma seisundit. Muudatusi tehakse ka mootorsõidukite peatumisele kõnniteel, tulevikus tohib seda teha ainult lubava liiklusmärgi korral. Seni kehtis põhimõte, et kõnniteel võib kauba laadimiseks peatuda mootorsõidukiga ka juhul, kui selleks ei ole liikluskorralduslikult eeldusi loodud. Vastava liikluskorraldusvahendiga märgistatud kauba laadimise kohad peatumiseks ja parkimiseks saab korraldada kohalik omavalitsus, maa valdaja, ettevõte või näiteks korteriühistu. Parkimisrikkujate mõjutamiseks tõusevad ka peatumise ja parkimise nõuete rikkumisega seotud maksimaalsed trahvimäärad – üldmenetluses 40 eurolt 80 eurole ja kirjalikus hoiatusmenetluses 20 eurolt 40 eurole. Kui rikkumine on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust, tõuseb lühimenetluses mõjutustrahvi määr 40 eurolt 60 euroni ning kirjalikus hoiatusmenetluses määratakse trahv suurusega 60 eurot. Lisaks tehakse eelnõuga muudatus, millega lõpetatakse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu ja selle andmed viiakse üle politsei andmekogusse POLIS. Seadus on plaanitud jõustuma üldises korras, välja arvatud muudatused, mis puudutavad mootorsõidukite kõnniteel peatumise keelamist ja 1,5-meetrise külgvahe hoidmist, on plaanitud jõustada alates 2025. aastast. Nii on aega liiklejatel nõuetega kohaneda; samuti jõuavad kohalikud omavalitsused, ettevõtted ja näiteks korterühistud korraldada peatumise kaupade laadimiseks ning riigiasutused vajalikku teavitust teha.

Tekstid

429 SE Eelnõu menetluskäik

06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
09.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 9.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.05.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
13.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 13.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks seaduses ettenähtust lühem tähtaeg - 5 tööpäeva.
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.06.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni erakorraline istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 14.30
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 10.06.2024 kell 11.10
Otsus: Esitada 3. lugemisele eelnõu tehniliselt korrastatud tekst
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2024
Välja kuulutatud
29.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
09.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 9.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.05.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Mario Kadastik
13.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 13.05.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks seaduses ettenähtust lühem tähtaeg - 5 tööpäeva.
15.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.05.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
28.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 28.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 05.06.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 12.06.2024 14:00
03.06.2024
Komisjoni erakorraline istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 14.30
05.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 5.06.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 10.06.2024 kell 11.10
Otsus: Esitada 3. lugemisele eelnõu tehniliselt korrastatud tekst
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
14.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
19.06.2024
Välja kuulutatud
29.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 03.06.2024

  Kliimaministeeriumi arvamus liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu 429 SE kohta

 • 27.05.2024

  Kliimaministeeriumi täiendatud arvamus liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu 429 SE kohta

 • 22.05.2024

  Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus liiklusseaduse ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu 429 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool