Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.10.2018
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heimar Lenk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla ELi direktiiviga, millega reguleeritakse teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset. Eesti on Euroopa Komisjoni hinnangul direktiivi üle võtnud puudulikult ning see on kaasa toonud rikkumismenetluse. Eelnõus kavandatud seadusemuudatused puudutavad loomkatsete läbiviimist, katseloomade pidamist ning ettevõtja kohustusi selle juures. Seletuskirjas märgitakse, et Euroopa Komisjoni märkused on peaasjalikult tehnilist laadi ning käsitlevad sõnastuse, lause ülesehituse ning puudulike või ebakorrektsete väljendite kasutamisega seonduvaid kitsaskohti. Komisjon leiab, et mitme riigisisese õigusnormi sõnastus ei ole piisavalt täpne, et vastata direktiivis sätestatule. Veel tuuakse märkusena välja, et Eesti õigusaktides on osa direktiivis nimetatud mõisteid, tunnuseid ja elemente määratletud puudulikult, jäetud eraldi määratlemata või puuduvad direktiivi eesmärki toetavad selgesõnalised sisulised väljendid. Komisjon märgib, et mõnda sätet ei ole Eesti õigusesse üle võetud. Ühtlasi leiab komisjon, et direktiiviga kooskõlas olevad haldustavad, mida kirjeldavad Eesti ametiasutused oma vastuses, ei ole direktiivi ülevõtmiseks piisavad.

Tekstid

734 SE Eelnõu menetluskäik

22.10.2018
Algatatud
23.10.2018
Menetlusse võetud
05.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.11.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni liige Heimar Lenk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 28.11.2018 17:15
14.11.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
03.12.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 3.12.2018 11:10
04.12.2018
Komisjoni istung teisipäev, 4.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 19.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
12.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.12.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
19.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.12.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.12.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.12.2018
Välja kuulutatud
04.01.2019
Avaldatud Riigi Teatajas
22.10.2018
Algatatud
23.10.2018
Menetlusse võetud
05.11.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.11.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni liige Heimar Lenk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 28.11.2018 17:15
14.11.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
03.12.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 3.12.2018 11:10
04.12.2018
Komisjoni istung teisipäev, 4.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 19.12.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
12.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.12.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
19.12.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.12.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
20.12.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.12.2018
Välja kuulutatud
04.01.2019
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

  • 04.12.2018

    Maaeluministeeriumi arvamus Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli arvamustest loomakaitseseaduse eelnõu 734 SE kohta

  • 16.11.2018

    Tartu Ülikooli arvamus loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

  • 14.11.2018

    Eesti Maaülikooli arvamus loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu 734 SE kohta

  • Kõik arvamused
Tagasiside