Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.10.2018
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heimar Lenk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Tutvustus

Eelnõuga viiakse Eesti seadusandlus kooskõlla ELi direktiiviga, millega reguleeritakse teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset. Eesti on Euroopa Komisjoni hinnangul direktiivi üle võtnud puudulikult ning see on kaasa toonud rikkumismenetluse. Eelnõus kavandatud seadusemuudatused puudutavad loomkatsete läbiviimist, katseloomade pidamist ning ettevõtja kohustusi selle juures. Seletuskirjas märgitakse, et Euroopa Komisjoni märkused on peaasjalikult tehnilist laadi ning käsitlevad sõnastuse, lause ülesehituse ning puudulike või ebakorrektsete väljendite kasutamisega seonduvaid kitsaskohti. Komisjon leiab, et mitme riigisisese õigusnormi sõnastus ei ole piisavalt täpne, et vastata direktiivis sätestatule. Veel tuuakse märkusena välja, et Eesti õigusaktides on osa direktiivis nimetatud mõisteid, tunnuseid ja elemente määratletud puudulikult, jäetud eraldi määratlemata või puuduvad direktiivi eesmärki toetavad selgesõnalised sisulised väljendid. Komisjon märgib, et mõnda sätet ei ole Eesti õigusesse üle võetud. Ühtlasi leiab komisjon, et direktiiviga kooskõlas olevad haldustavad, mida kirjeldavad Eesti ametiasutused oma vastuses, ei ole direktiivi ülevõtmiseks piisavad.

Tekstid

734 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
19.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 19.11.2018 11:10
14.11.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.11.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
05.11.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.11.2018 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 14.11.2018 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni liige Heimar Lenk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva s.o 28.11.2018 17:15

Protokoll

Protokoll

Algatamine
23.10.2018 Menetlusse võetud
22.10.2018 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Ülle Särgava

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Rakendusmatemaatika (1980)
  • Õppeasutus
    Tartu Riiklik Ülikool