Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 01.04.2024
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Karmen Joller
Vastutav ametnik: Kristi Reindla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ette nähtud perearstide töökorraldust. Samuti muudetakse teisi seadusi, sh ravimiseadust ja riigilõivuseadust. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses antakse perearstidele võimalus teenindada inimesi ka oma nimistu väliselt ning luuakse täiendav alus nimistute ümberkorraldamiseks ja teenuse pakkumise tagamiseks. Praegu kehtiv kord näeb ette, et perearstid tegutsevad nimistu alusel. Seda üldpõhimõtet ei ole kavas muuta, kuid seadusesse lisatakse säte, mis lubab selgelt teatud juhtudel teenust ka paindlikumalt nimistuvälistele isikutele osutada. Kuigi ka tervisekeskustes kehtib põhimõte, et inimesel on oma perearst ja abi osutatakse nimistupõhiselt, leidub tegevusi, milles võiks ülesandeid jagada. Üheks näiteks on teise nimistu erakorraliste patsientide vastuvõtmine. Eelnõu kohaselt tuuakse seadusesse tervisekeskuse mõiste. Tervisekeskuses pakutakse lisaks perearstiabile teisi esmatasandi teenuseid: vähemalt füsioteraapia, õendusabi ja ämmaemandusabi. Seni on tervisekeskuse mõiste olnud õiguslikult olemas ainult määruse tasandil. Seadusesse toomine loob eelduse, et tervisekeskused kannaks suuremat piirkondlikku vastutust esmatasandi teenuste kättesaadavuse tagamisel. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused on kavandatud jõustuma käesoleva aasta 1. juulil. Perearstiabi puudutavad muudatused on ette valmistatud koostöös Tervisekassa ja Eesti Perearstide Seltsiga. Muudatused mõjutavad inimesi, kes kuuluvad nimistutesse, millele kvaliteetse arstiabi tagamiseks on täiendav paindlikkus vajalik, ning esmatasandil töötavaid spetsialiste. Muudatusega kaasnevad kulud kaetakse vajaduse korral Tervisekassa eelarvest Ravimiseaduse muudatusega luuakse täiendav võimalus anda luba müügiloata ravimi turustamiseks kindla diagnoosi puhul, et tagada ravimi katkematu kättesaadavus Eestis. Juhtudel, kui ravimiga katkematu varustatuse tagamine on oluline inimeste või loomade tervise seisukohast ning kui teisi sama toimeaine ja tugevusega ravimeid Eestis ei turustata või turustatakse ebapiisavas koguses, võib Ravimiamet lubada alternatiivse müügiloata ravimi turustamist. Seni on müügiloata ravimi turustamiseks olnud vajalik arstide erialaorganisatsiooni taotlus. Sätte eesmärk on kiirendada raviminappuse korral ravimi jõudmist tervishoidu, jääb ära taotluse esitamisele ja läbivaatamisele kuluv aeg, samuti vähendatakse erialaorganisatsioonide koormust taotluse esitamiseks teada olevate müügiloata ravimite turustamiseks lubamisel. Riigilõivuseaduses nähakse ette iseseisvalt teenust osutama asuvate füsioterapeutide, logopeedide ja psühholoogilise ravi osutajate tegevusloa taotlemise riigilõivud. Alates 2023. aasta 1. oktoobrist on neid teenuseid võimalik iseseisvalt osutada ning selle eelduseks on tegevusloa olemasolu. Samuti sätestatakse riigilõivud tubakatoote koostise teate läbivaatamise eest ja teate kehtivuse tagamiseks. Tubakatoodetega seotud riigilõivude kehtestamisel lähtutakse tootja või importija poolt toote koostisosade ja koguste kohta teadete esitamise kontrolli ja hindamise vajadusest. Tubakatoodetega seotud riigilõive puudutavad sätted on kavandatud jõustuma 2025. aasta 1. jaanuaril.” Riigilõivuseaduse muudatused mõjutavad ühekordselt tegevusluba taotlevaid spetsialiste. Tubakatoodetega seotud riigilõivude muudatused mõjutavad tubakatootjaid ja maaletoojaid. Osapooled on eelnõuga tutvunud ja edastanud tagasiside, millega on osaliselt arvestatud. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Tekstid

401 SE Eelnõu menetluskäik

01.04.2024
Algatatud
02.04.2024
Menetlusse võetud
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller
17.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.04.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 05.06.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teiseks lugemiseks koostatud menetlusdokumendid
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
12.06.2024
Välja kuulutatud
21.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas
01.04.2024
Algatatud
02.04.2024
Menetlusse võetud
08.04.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 8.04.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.04.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller
17.04.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.04.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
14.05.2024
Komisjoni istung teisipäev, 14.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 29.05.2024 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 05.06.2024 14:00
27.05.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 27.05.2024 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks eelnõu teiseks lugemiseks koostatud menetlusdokumendid
Otsus: Volitada komisjoni esimeest allkirjastama eelnõu kolmanda lugemise menetlusdokumendid
29.05.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 29.05.2024 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
04.06.2024
Saadetud Vabariigi Presidendile
12.06.2024
Välja kuulutatud
21.06.2024
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 04.06.2024

  Nicorex Baltic OÜ, Easysmoke OÜ, Vapista OÜ ja Nordista OÜ arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 401 SE kohta

 • 13.05.2024

  Eesti Arstide Liidu arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 401 SE kohta

 • 07.05.2024

  Eesti Proviisorapteekide Liidu arvamus tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 401 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kristi Reindla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Rahvusvaheline ja Euroopa õigus ( - 2002)
 • Õppeasutus
  Riga Graduate School of Law

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1999)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool