Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 17.01.2022
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Urve Tiidus
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle ELi vastav direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus, mis näeb ette töötaja suhtes kohaldatavate töötingimustega seotud miinimumnõuded, et tagada töötingimuste piisav läbipaistvus ja prognoositavus. Kavandatud muudatused suurendavad nii töötajate kui ka ametnike kaitset töö- või teenistussuhtes ning aitavad tagada, et neid teavitatakse olulistest töö- ja teenistustingimustest töö- või teenistussuhte võimalikult varajases faasis. Töölepingu seaduses täiendatakse nende andmete hulka, millest tööandja peab töötajat tööle asumisel kirjalikult teavitama. Tööandjal tekib kohustus teavitada töötajat tööandja pakutavast koolitusest, hüvitatavast puhkusest, katseaja kestusest, ületunnitöö tegemise ja hüvitamise korrast, töölepingu ülesütlemise vormist ja põhjendamiskohustusest, samuti maksusid ja makseid saavatest asutustest ning nende maksmisega kaasnevast kaitsest. Andmete muutmise korral tuleb teave muudatuse kohta esitada hiljemalt muudatuse jõustumise päeval. Samuti nähakse ette, et töö tegemise takistuse korral pikeneb katseaeg võrdeliselt eemal viibitud ajaga, näiteks ajutise töövõimetuse korral. Töötajale antakse õigus taotleda sobivaid töötingimusi, näiteks taotleda osalise tööaja asemel täistööajaga töötamist ja saada tööandjalt taotlusele vastus. Lisaks nähakse ette kaitse ebasoodsa kohtlemise eest juhuks, kui töötaja toetub oma õigustele või juhib tähelepanu nende rikkumisele. See tähendab, et töötajale ei tohi õiguste eest seismise tõttu järgneda negatiivseid tagajärgi, näiteks kui töötaja pöörab tähelepanu, et tööandja ei taga töö- ja puhkeajanõudeid, ei tohi tööandja rakendada töötaja suhtes ebasoodsaid tagajärgi. Eelnõuga muudetakse ka avaliku teenistuse seadust ja täiendatakse samuti andmete hulka, mida tuleb ametiasutuse töökorralduslikes aktides ja palgajuhendis ametnikule esitada. Ka nähakse Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduses ette teabe hulk, millest tööandja peab Eestisse lähetatud töötajat pikema kui ühe kuulise lähetuse korral kirjalikult teavitama, näiteks teave tasu suuruse ja vääringu, riigist tagasipöördumise kohta. Töötervishoiu ja tööohutuse seadust täiendatakse töötaja kohustusega tagada, et töötamine või teenuse osutamine teise tööd andva isiku juures ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist. Täiendus on oluline, et juhtida töötaja tervisekaitse eesmärgil tähelepanu töö- ja puhkeaja nõuete täitmise olulisusele.

Tekstid

521 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
30.04.2022 Avaldatud Riigi Teatajas
27.04.2022 Välja kuulutatud
21.04.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
20.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.04.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Teine lugemine
13.04.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.04.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
04.04.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 4.04.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.04.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 20.04.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri (Puustusmaa)

Esimene lugemine
21.03.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.03.2022 kell 11.15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll.asice

23.02.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.02.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
07.02.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 7.02.2022 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.02.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10.03.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks õiguskomisjoni liige Urve Tiidus
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada

Protokoll.asice

Protokoll

Algatamine
18.01.2022 Menetlusse võetud
17.01.2022 Algatatud

Arvamused

 • 31.01.2022

  Kaubandus-Tööstuskoja arvamus töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521 SE kohta

 • 31.01.2022

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521 SE kohta

 • 18.01.2022

  Kaasamiskiri töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 521 SE kohta

Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool