Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.02.2017
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Märt Sults
Vastutav ametnik: Kaido Rosin

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle konkurentsiõiguse eraõiguslikku rakendamist käsitlev direktiiv. Sätted reguleerivad muu hulgas nõudeid, mis tekivad konkurentsi kahjustavast kokkuleppest, ettevõtjate ühenduse otsusest või turgu valitseva seisundi kuritarvitamisest. Eelkõige puudutab see kartellikokkuleppeid ja monopoolse seisundi kuritarvitamisi. Direktiivi ülevõtmise tähtaeg oli 27. detsember 2016. Eelnõu kohaselt on igal vastava kahju kannatanul võimalus saada kahju täielikku hüvitamist, mis tähendab otsese varalise kahju, saamata jäänud tulu ning viiviste hüvitamist. Kehtiva õiguse kohaselt saab kannatanud kindlaks teha üksnes tõlgendamise teel ning üldjuhul saamata jäänud tulu nõuda ei saa. Eelnõuga muudetakse vastavate nõuete viivise arvutamise algust, mille kohaselt tuleb viivist tasuda kahju tekkimisest kuni kahju hüvitamiseni. Kehtiva õiguse kohaselt alates ajast, mil võlausaldaja teatas võlgnikule oma nõudest või esitas nõude hagi või maksekäsu kiirmenetluse avaldusena. Eelnõuga sätestatakse keelatud teo toimepanemisest tekkinud nõude aegumistähtajaks 5 aastat. Kehtiva õiguse kohaselt on nõude aegumistähtaeg 3 aastat. Lisaks direktiivi ülevõtmisele antakse eelnõuga konkurentsiametile taas õigus teostada haldusjärelevalvet, mis tähendab teha ettekirjutusi kohaliku omavalitsuse üksusele, riigiasutusele või muule haldusülesandeid täitvale isikule.

Tekstid

386 SE Eelnõu menetluskäik

06.02.2017
Algatatud
07.02.2017
Menetlusse võetud
14.02.2017
Komisjoni istung teisipäev, 14.02.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Märt Sults
13.03.2017
Komisjoni istung esmaspäeval, 13. märtsil 2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.03.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 05.04.2017 17:00
22.03.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.03.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.04.2017
Komisjoni istung kolmapäev, 19.04.2017 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 03.05.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 10.05.2017 14:00
03.05.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.05.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.05.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.05.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.05.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
26.05.2017
Avaldatud Riigi Teatajas
06.02.2017
Algatatud
07.02.2017
Menetlusse võetud
14.02.2017
Komisjoni istung teisipäev, 14.02.2017 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Märt Sults
13.03.2017
Komisjoni istung esmaspäeval, 13. märtsil 2017
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 22.03.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 05.04.2017 17:00
22.03.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 22.03.2017 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.04.2017
Komisjoni istung kolmapäev, 19.04.2017 12:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 03.05.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 10.05.2017 14:00
03.05.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 3.05.2017 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
10.05.2017
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.05.2017 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
10.05.2017
Saadetud Vabariigi Presidendile
26.05.2017
Avaldatud Riigi Teatajas
Tagasiside
 

Prindi

Kaido Rosin

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Riigiteadused ( - 2009)
 • Õppeasutus
  Tallinna Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2003)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikooli Õigusinstituut