Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 29.09.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Priit Sibul
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette parandada lastega perede toimetulekut ja toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos palga- ja elukalliduse tõusuga. Eritähelepanu on ühe vanemaga peredel ja lasterikastel peredel ehk peretüüpidel, kus on keskmisest suurem vaesusrisk või kus laste kasvatamisega kaasnevad perele suuremad kulud. Eelnõu kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2023. a esimese ja teise lapse toetus 80 euroni kuus (praegu 60 eurot), üksikvanema lapse toetus suureneb 80 euroni kuus (praegu 19.18 eurot). Samuti suureneb lasterikka pere toetus 3–6 lapse puhul 600 euroni kuus (praegu 300 eurot) ning 7 ja enama lapse puhul 800 euroni kuus (praegu 400 eurot). Alates 1. jaanuarist 2023. a rakendatakse lasterikka pere toetuse maksmist ja sujuvat lõppemist kuni pere noorima lapse 24-aastaseks saamiseni. Muudatuse kohaselt järgmisel aastal 19-aastaste noorte puhul lasterikka pere toetuse maksmist enam ei lõpetata, vaid seda jätkatakse kuni noore 24-aastaseks saamiseni. Seega siseneb alates 2023.aastast igal aastal skeemi uus vanusgrupp noori. Samuti rakendub noore 24-aastaseks saamisel siis ka toetuse etapiviisiline vähenemine (ehk kolmest lapsest vanima 24-aastaseks saamisel toetuse summa 1/3 võrra väheneb, kolmest lapsest keskmise 24-aastaseks saamisel väheneb toetuse summa veel 1/3 võrra ja viimase lapse 24-aastaseks saamisel toetuse maksmine lõpeb). Alates 1. maist 2024. a indekseeritakse lasterikka pere toetus pensioniindeksiga. Lisaks kavandatakse eelnõuga muudatust perekonnaseaduses sätestatud elatise arvutamise regulatsioonis, mille kohaselt ei võeta edaspidi miinimumelatise arvutamisel arvesse lasterikka pere toetust. Muudatuse eesmärk on tagada, et lasterikka pere toetuse suurenemine ei vähendaks lapse ülalpidamiseks väljamõistetud elatise suurust. Muudatus aitab kaasa lasterikaste perede heaolu tagamisele, toetades sellega eelnõu üldist eesmärki.

Tekstid

703 UA Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
11.01.2023 Avaldatud Riigi Teatajas
06.01.2023 Välja kuulutatud
28.12.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Uuesti arutamine
28.12.2022 Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 16:23
Otsus: Vastuvõetud
28.12.2022 Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 14:35
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
28.12.2022 Komisjoni istung kolmapäev, 28.12.2022 kell 12.44
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 28.12.2022 19:00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide kinnitamiseks

Asendusliikme volikiri (Pohlak)

Protokoll asice

Asendusliikmete volikiri (Suslov, Tiidus) asice

Asendusliikmete volikiri (Suslov, Tiidus)

Protokoll

28.12.2022 Komisjoni istung kolmapäev, 28.12.2022 kell 11.40

Asendusliikmete volikiri (Suslov, Tiidus)

Asendusliikmete volikiri (Suslov, Tiidus) asice

Asendusliikme volikiri (Pohlak)

Protokoll

Protokoll asice

28.12.2022 Saadetud teisele lugemisele
28.12.2022 Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 09:00
Otsus: Teistkordne menetlemine
27.12.2022 Komisjoni erakorraline avalik istung teisipäev, 27.12.2022
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Kuulutada istung avalikuks
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets

Protokoll.asice

Volikiri

Volikiri

Volikiri

Protokoll

27.12.2022 Komisjoni istung teisipäev, 27.12.2022 kell 11.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Sibul
Otsus: Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 1 tund pärast 53 Riigikogu liikme ettepanekul kokku kutsutud Riigikogu erakorralise istungjärgu 9.00-10.30 päevakorrapunkti arutelu lõppu
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist

Asendusliikmete volikiri (Alender, Suslov)

Asendusliikmete volikiri (Alender, Suslov)_asice

Protokoll

Protokoll asice

27.12.2022 Saadetud uuesti arutamisele
Jõustamine
27.12.2022 Komisjoni erakorraline avalik istung teisipäev, 27.12.2022
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Kuulutada istung avalikuks
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets

Protokoll.asice

Volikiri

Volikiri

Volikiri

Protokoll

22.12.2022 Uuesti arutamine
22.12.2022 Välja kuulutamata jäetud
08.12.2022 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
07.12.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
05.12.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada menetlusdokumendid

Protokoll

Lisa (SOM esitlus)

Protokoll asice

Teine lugemine
23.11.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
22.11.2022 Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Lisa (ettekanne)

Protokoll

Protokoll asice

21.11.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
Otsus: Küsida Riigikogu juhatuselt aega dokumentide esitamise tähtaja pikendamiseks

Protokoll

Protokoll asice

17.11.2022 Komisjoni istung neljapäev, 17.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 07.12.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

15.11.2022 Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.11.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

Esimene lugemine
17.11.2022 Komisjoni istung neljapäev, 17.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 07.12.2022 14:00

Protokoll

Protokoll asice

08.11.2022 Komisjoni istung teisipäev, 8.11.2022 kell 14.00

Protokoll asice

Lisa 1 (S. Riisalo)

Lisa 2 (Sotsiaalministeerium_EL määrus)

Protokoll

Asendusliikme volikiri (Valge)

19.10.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
10.10.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Sibul

Volikiri

Volikiri

Lisa

Protokoll asice

Protokoll 10.10.2022

Algatamine
29.09.2022 Menetlusse võetud
29.09.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 28.12.2022

  Eesti Naisteühenduste Ümarlaua arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 UA kohta

 • 27.12.2022

  T. J. ja L. V. arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Arvamus

 • 27.12.2022

  M. P. arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Arvamus

 • 22.12.2022

  K. S. arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Arvamus

 • 30.11.2022

  Vastuskiri arvamusele perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Vastuskiri

  Vastuskiri asice

 • 30.11.2022

  Vastuskiri arvamusele perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus

  Vastuskiri

  Vastuskiri asice

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool