Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 29.09.2022
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Priit Sibul
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette parandada lastega perede toimetulekut ja toetada sündimust ning tagada lasterikaste perede toetuse seos palga- ja elukalliduse tõusuga. Eritähelepanu on ühe vanemaga peredel ja lasterikastel peredel ehk peretüüpidel, kus on keskmisest suurem vaesusrisk või kus laste kasvatamisega kaasnevad perele suuremad kulud. Eelnõu kohaselt suureneb alates 1. jaanuarist 2023. a esimese ja teise lapse toetus 80 euroni kuus (praegu 60 eurot), üksikvanema lapse toetus suureneb 80 euroni kuus (praegu 19.18 eurot). Samuti suureneb lasterikka pere toetus 3–6 lapse puhul 600 euroni kuus (praegu 300 eurot) ning 7 ja enama lapse puhul 800 euroni kuus (praegu 400 eurot). Alates 1. jaanuarist 2023. a rakendatakse lasterikka pere toetuse maksmist ja sujuvat lõppemist kuni pere noorima lapse 24-aastaseks saamiseni. Muudatuse kohaselt järgmisel aastal 19-aastaste noorte puhul lasterikka pere toetuse maksmist enam ei lõpetata, vaid seda jätkatakse kuni noore 24-aastaseks saamiseni. Seega siseneb alates 2023.aastast igal aastal skeemi uus vanusgrupp noori. Samuti rakendub noore 24-aastaseks saamisel siis ka toetuse etapiviisiline vähenemine (ehk kolmest lapsest vanima 24-aastaseks saamisel toetuse summa 1/3 võrra väheneb, kolmest lapsest keskmise 24-aastaseks saamisel väheneb toetuse summa veel 1/3 võrra ja viimase lapse 24-aastaseks saamisel toetuse maksmine lõpeb). Alates 1. maist 2024. a indekseeritakse lasterikka pere toetus pensioniindeksiga. Lisaks kavandatakse eelnõuga muudatust perekonnaseaduses sätestatud elatise arvutamise regulatsioonis, mille kohaselt ei võeta edaspidi miinimumelatise arvutamisel arvesse lasterikka pere toetust. Muudatuse eesmärk on tagada, et lasterikka pere toetuse suurenemine ei vähendaks lapse ülalpidamiseks väljamõistetud elatise suurust. Muudatus aitab kaasa lasterikaste perede heaolu tagamisele, toetades sellega eelnõu üldist eesmärki.

Tekstid

703 UA Eelnõu menetluskäik

29.09.2022
Algatatud
29.09.2022
Menetlusse võetud
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Sibul
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.11.2022
Komisjoni istung neljapäev, 17.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 07.12.2022 14:00
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.11.2022 14:00
17.11.2022
Komisjoni istung neljapäev, 17.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 07.12.2022 14:00
21.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
Otsus: Küsida Riigikogu juhatuselt aega dokumentide esitamise tähtaja pikendamiseks
22.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks
23.11.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
05.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada menetlusdokumendid
07.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
08.12.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.12.2022
Välja kuulutamata jäetud
22.12.2022
Uuesti arutamine
27.12.2022
Komisjoni erakorraline avalik istung teisipäev, 27.12.2022
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Kuulutada istung avalikuks
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets
27.12.2022
Saadetud uuesti arutamisele
27.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 27.12.2022 kell 11.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Sibul
Otsus: Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 1 tund pärast 53 Riigikogu liikme ettepanekul kokku kutsutud Riigikogu erakorralise istungjärgu 9.00-10.30 päevakorrapunkti arutelu lõppu
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
27.12.2022
Komisjoni erakorraline avalik istung teisipäev, 27.12.2022
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Kuulutada istung avalikuks
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets
28.12.2022
Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 09:00
Otsus: Teistkordne menetlemine
28.12.2022
Saadetud teisele lugemisele
28.12.2022
Komisjoni istung kolmapäev, 28.12.2022 kell 12.44
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 28.12.2022 19:00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide kinnitamiseks
28.12.2022
Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 14:35
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
28.12.2022
Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 16:23
Otsus: Vastuvõetud
28.12.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
06.01.2023
Välja kuulutatud
11.01.2023
Avaldatud Riigi Teatajas
29.09.2022
Algatatud
29.09.2022
Menetlusse võetud
10.10.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 10.10.2022 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.10.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Sibul
19.10.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.10.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
17.11.2022
Komisjoni istung neljapäev, 17.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 07.12.2022 14:00
15.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 15.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 23.11.2022 14:00
17.11.2022
Komisjoni istung neljapäev, 17.11.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 07.12.2022 14:00
21.11.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.10
Otsus: Küsida Riigikogu juhatuselt aega dokumentide esitamise tähtaja pikendamiseks
22.11.2022
Komisjoni istung teisipäev, 22.11.2022 kell 14.00
Otsus: Anda esimehele volitus menetlusdokumentide allkirjastamiseks
23.11.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.11.2022 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
05.12.2022
Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022 kell 11.10
Otsus: Kinnitada menetlusdokumendid
07.12.2022
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 7.12.2022 14:00
Otsus: Vastuvõetud
08.12.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.12.2022
Välja kuulutamata jäetud
22.12.2022
Uuesti arutamine
27.12.2022
Komisjoni erakorraline avalik istung teisipäev, 27.12.2022
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Kuulutada istung avalikuks
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets
27.12.2022
Saadetud uuesti arutamisele
27.12.2022
Komisjoni istung teisipäev, 27.12.2022 kell 11.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Priit Sibul
Otsus: Määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 1 tund pärast 53 Riigikogu liikme ettepanekul kokku kutsutud Riigikogu erakorralise istungjärgu 9.00-10.30 päevakorrapunkti arutelu lõppu
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
27.12.2022
Komisjoni erakorraline avalik istung teisipäev, 27.12.2022
Otsus: Mitte toetada Vabariigi Presidendi poolt Riigikogule tagasi saadetud perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist
Otsus: Kuulutada istung avalikuks
Otsus: Määrata põhiseaduskomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni esimees Eduard Odinets
28.12.2022
Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 09:00
Otsus: Teistkordne menetlemine
28.12.2022
Saadetud teisele lugemisele
28.12.2022
Komisjoni istung kolmapäev, 28.12.2022 kell 12.44
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 28.12.2022 19:00
Otsus: Anda esimehele volitus eelnõu menetlusdokumentide kinnitamiseks
28.12.2022
Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 14:35
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
28.12.2022
Täiskogu erakorraline istung kolmapäev, 28.12.2022 16:23
Otsus: Vastuvõetud
28.12.2022
Saadetud Vabariigi Presidendile
06.01.2023
Välja kuulutatud
11.01.2023
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

 • 28.12.2022

  Eesti Naisteühenduste Ümarlaua arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 UA kohta

 • 27.12.2022

  T. J. ja L. V. arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Arvamus

 • 27.12.2022

  M. P. arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Arvamus

 • 22.12.2022

  K. S. arvamus perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Arvamus

 • 30.11.2022

  Vastuskiri arvamusele perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu 703 SE kohta

  Vastuskiri

  Vastuskiri asice

 • 30.11.2022

  Vastuskiri arvamusele perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus

  Vastuskiri

  Vastuskiri asice

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool