Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Õiguskomisjon
Algatatud: 08.05.2023
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Anastassia Kovalenko-Kõlvart
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/794 tulenevalt kontrollib Euroopa Parlament koostöös liikmesriikide parlamentidega Europoli tegevust, tuginedes ELi toimimise lepingu artiklile 88. Selleks loovad EL liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlamendi pädev komisjon koos spetsiaalse parlamentaarse ühiskontrolli töörühma. Ühiskontrolli töörühma liikmed valitakse iga parlamendi (või koja) poolt eraldi ja liikmete nimetamisel tuleks arvestada valdkonna ekspertteadmistega, järjepidevusega ning võimalusel määrata nad kogu parlamendi mandaadi ajaks.Töörühma näol on tegemist konsensuse põhimõttel töötava töörühmaga. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/794 artikli 51 kohaselt teostatakse Europoli üle poliitilist järelevalve. Töörühmas käsitletakse Europoli tegevuse eelarve aspekte, Europoli ülesehitust ning võimalike uute üksuste ja erikeskuste loomist. Samuti arutletakse vähemalt kord aastas koos Euroopa Andmekaitseinspektoriga Europoli tegevusega üle, mis on seotud füüsiliste isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsega, eriti isikuandmete kaitsega jms küsimusi. Lisaks võib koostada kokkuvõtlikke järeldusi Europoli tegevuse üle poliitilise järelevalve teostamise kohta (sealhulgas anda mittesiduvaid soovitusi Europolile) ning esitada need järeldused Euroopa Parlamendile ja liikmesriikide parlamentidele. Lisaks konsulteeritakse töörühmaga Europoli mitmeaastase programmiga seoses, mille võtab vastu Europoli haldusnõukogu. Õiguskomisjoni ettepanek on nimetada Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks Riigikogu liikmed Kert Kingo ja Urve Tiidus.

Tekstid

24 OE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
16.06.2023 Avaldatud Riigi Teatajas
15.06.2023 Saadetud Riigi Teatajasse
Esimene lugemine
14.06.2023 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.06.2023 14:00
Otsus: Vastuvõetud
05.06.2023 Komisjoni istung esmaspäev, 5.06.2023 kell 11.15
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 13.06.2023 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anastassia Kovalenko-Kõlvart

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
09.05.2023 Menetlusse võetud
08.05.2023 Algatatud
Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2000)
  • Õppeasutus
    Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas