Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 18.04.2022
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Heiki Hepner
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette korraldada Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ümber valitsusasutuseks ja muuta Kaitseministeeriumi valitsemisalas ülesannete jaotust. See võimaldab koondada riigikaitseks vajalike varade haldamise ja riigikaitseliste ehitiste töövõime tagamise üheks tervikuks. Kaitseressursside amet, mis seni tegeles muuhulgas riigikaitseks vajalike varade ja vahendite sundkoormamisega, korraldab edaspidi vaid inimressurssidega seotud teenuseid. Lisaks tehakse laevastike ühendamisega seotud Vabariigi Valitsuse seaduse muudatus, millega sätestatakse Kaitseministeeriumi valitsemisala ülesandeks õhuruumi ja merepiiri valvamine ning merereostustõrje korraldamine. Samuti muudetakse paindlikumaks ja kiiremaks riigivara üleandmine või ajutisse kasutusse andmine asutusele, kes vajab seda hädaolukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra lahendamiseks või mobilisatsiooni või demobilisatsiooni toetamiseks või korraldamiseks. Seletuskirjas märgitakse, et tänu muudatustele suureneb Eestis valdkondlik olukorrateadlikkus ja võime kiiresti reageerida Euroopa ja maailma julgeolekuolukorrale.

Tekstid

590 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
13.06.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2022 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst

Protokoll asice

RIKK protokoll

Teine lugemine
02.06.2022 Saadetud kolmandale lugemisele
30.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2022 kell 11.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 15.06.2022 14:00

Protokoll asice

Asendusliikme volikiri

Asendusliikme volikiri

RIKK protokoll

Esimene lugemine
11.05.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 11.05.2022 14:00
Otsus: Saadetud teisele lugemisele
02.05.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 2.05.2022 kell 11.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11.05.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Kui esimene lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 02.06.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 23.05.2022 10:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni liige Heiki Hepner

Protokoll asice

RIKK protokoll

Algatamine
19.04.2022 Menetlusse võetud
18.04.2022 Algatatud

Muudatusettepanekud

  • Riigikogu liikmete R. Breiveli, U. Kaskpeidi, L. Kunnase ja A. Lanemani muudatusettepanekud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ümberkorraldamine valitsusasutusteks) eelnõu 590 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraad)
  • Eriala
    Õigusteadus ( - 2005)
  • Õppeasutus
    Tartu Ülikool