Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.12.2015
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aadu Must
Vastutav ametnik: Atko-Madis Tammar

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu asendab kehtiva sundeksemplari seaduse. Eelnõu kaasajastab Eesti kultuurile oluliste väljaannete loovutamist, kogumist ja säilitamist. Seaduse senine nimetus asendatakse, et anda paremini edasi seaduse mõte ja eesmärk. Eelnõu sätestab trükise algmaterjali ja filmi algmaterjali kogumise ning säilitamise reeglid. Säilitamiseks loovutatavate trükiste arvu vähendatakse kaheksalt neljale, samuti vähendatakse säilituseksemplari saavate raamatukogude arvu. Riigi kohustust trükiseid pikaajaliselt säilitada kümnes raamatukogus vähendatakse neljale raamatukogule. Et tänapäevane väljaannete kirjastamise tehnoloogia on muutunud, siis suurendatakse riiklikku panust digitaalsete väljaannete ja algmaterjali säilitamistegevusse. Muudatus on vajalik, et vältida olulise osa digitaalse kultuuripärandi hävimine. Samuti tagada juba digitaalselt loodud trükiste säilitamine ning kättesaadavaks tegemine. Eelnõu järgi toimub kõigi füüsilisel teabekandjal (v.a. filmi algmaterjal) olevate säilituseksemplaride kogumine läbi ühtse keskuse, milleks on Eesti Rahvusraamatukogu. See muudab väljaannete ja trükise algmaterjali loovutamise lihtsamaks ning arusaadavamaks. Näiteks trükikoda loovutab trükised viie raamatukogu asemel ühele. Keskus edastab füüsilisel teabekandjal väljaanded nende säilitajatele. Sellega väheneb raamatukogudes säilituseksemplari hankimise dubleerimine. Rahvusraamatukogu hakkab koostama lisaks trükitoodangu statistikale ka võrguväljaannete statistikat. Rahvusarhiivile lisandub ülesanne koguda filmi algmaterjali, et tagada filmipärandi säilimine.

Tekstid

157 SE Eelnõu menetluskäik

14.12.2015
Algatatud
15.12.2015
Menetlusse võetud
18.01.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.02.2016 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 25.02.2016 17:15
10.02.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.02.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.04.2016
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
30.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2016 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.06.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
06.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks eelnõu 157 SE teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 15.06.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
13.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst
15.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.06.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
29.06.2016
Välja kuulutatud
07.07.2016
Avaldatud Riigi Teatajas
14.12.2015
Algatatud
15.12.2015
Menetlusse võetud
18.01.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.02.2016 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 25.02.2016 17:15
10.02.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.02.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.04.2016
Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
09.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 9.05.2016 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
30.05.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 30.05.2016 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 08.06.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
06.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 6.06.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks eelnõu 157 SE teise lugemise tekst, seletuskiri ja muudatusettepanekute loetelu
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 15.06.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
13.06.2016
Komisjoni istung esmaspäev, 13.06.2016 11:10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst
15.06.2016
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 15.06.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.06.2016
Saadetud Vabariigi Presidendile
29.06.2016
Välja kuulutatud
07.07.2016
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

Arvamused

Tagasiside