Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.10.2017
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aivar Kokk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga uuendatakse terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Välja on töötatud uus terviktekst. Maaparandus koosneb üldistanuna kahest osast: uute maaparandussüsteemide ehitamisest ja olemasolevate maaparandussüsteemide korrashoidmisest. Kavandatud regulatsiooni rakendamise tulemusel paraneb eeskätt maaparandussüsteemide toimimisvõime. Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50 protsenti Eesti maatulundusmaast liigniiske ja selle kasutamine raskendatud. Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutust. Neile kehtestatakse iga viie aasta tagant täienduskoolituse kohustus. Kehtivas seaduses on vastutava spetsialisti roll pigem ettevõtja nõustamine, aga see peaks olema sisulisem. Sellest tulenevalt nähakse ette, et spetsialist teeb ja kontrollib või juhib ja vastutab tehtu eest. Samuti ei tohi ta olla mitme ettevõtja vastutav spetsialist, kui tema töökoormus ei võimalda töökohustusi nõuetekohaselt täita. See peaks viima ehitusprojektide kvaliteedi paranemisele. Eelnõuga muudetakse maaparandushoiu ja ka maaparandusühistu regulatsiooni, mille kohaselt ei ole maaparandusühistud enam mittetulundusühingud, vaid eraõiguslikud juriidilised isikud. Eelnõu menetluse käigus muudeti maaparandusühistu asutamisprintsiipe. Seni sai ühistu asutada nende maaparandussüsteemi omanike otsuse alusel, kelle omandis oli üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-ala pindalast või üle ühe kolmandiku ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühiseesvoolu pikkusest. Uue regulatsiooni kohaselt on asutamiskoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole maaparandussüsteemi omanikest ja ühistu asutamiseks peab selle poolt olema üle poole maaparandussüsteemi omanikest. Kui asutamiskoosolek ei olnud otsustusvõimeline, võib kokku kutsuda korduvasutamiskoosoleku, kus maaparandusühistu moodustamiseks piisab, kui selle poolt on maaparandussüsteemi omanikud, kelle omandis kokku on üle poole maaparandussüsteemi maa-ala pindalast või üle poole ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühiseesvoolu pikkusest. Maaparandusühistuid oli 2016 seisuga 196. Maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks nähakse ette eesvoolu kaitsevöönd. Eesvoolude nõuetekohane toimimine on eelduseks kogu maaparandussüsteemi toimimisele. Kaitsevööndis ei tohi rajada istandust, kõrghaljastust ega püsivat piirdeaeda ega tõkestada juurdepääsu eesvoolule ja selle rajatisele. Samuti ei tohi muud ehitist ehitada ilma põllumajandusameti kooskõlastuse või loata.

Tekstid

524 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
31.05.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
21.05.2018 Välja kuulutatud
16.05.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
16.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
17.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00

Protokol_20180504.pdf

asendusliikme volitus

Protokoll.bdoc

Teine lugemine
09.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Protokolli nr 166 lisa

Protokol_20180521.pdf

Protokoll.bdoc

10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokoll.bdoc

Protokol_20180425.pdf

Esimene lugemine
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokol_20180411.pdf

Protokoll.bdoc

12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokolli nr 156 lisa

Protokoll.bdoc

Protokol_20180328.pdf

05.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll.bdoc

Protokol_20180223.pdf

08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokol_20180118.pdf

Protokoll.bdoc

11.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:10
Otsus: Menetluslikke otsuseid ei tehtud

Protokol_20171214.pdf

Protokoll.bdoc

21.11.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.11.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
23.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2017 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.11.2017 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva 05.12.2017 17:15

protokolli nr 135 lisa

Protokoll.bdoc

Protokol_20171120.pdf

Algatamine
10.10.2017 Menetlusse võetud
09.10.2017 Algatatud

Arvamused

Tagasiside