Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.10.2017
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aivar Kokk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga uuendatakse terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Välja on töötatud uus terviktekst. Maaparandus koosneb üldistanuna kahest osast: uute maaparandussüsteemide ehitamisest ja olemasolevate maaparandussüsteemide korrashoidmisest. Kavandatud regulatsiooni rakendamise tulemusel paraneb eeskätt maaparandussüsteemide toimimisvõime. Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50 protsenti Eesti maatulundusmaast liigniiske ja selle kasutamine raskendatud. Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutust. Neile kehtestatakse iga viie aasta tagant täienduskoolituse kohustus. Kehtivas seaduses on vastutava spetsialisti roll pigem ettevõtja nõustamine, aga see peaks olema sisulisem. Sellest tulenevalt nähakse ette, et spetsialist teeb ja kontrollib või juhib ja vastutab tehtu eest. Samuti ei tohi ta olla mitme ettevõtja vastutav spetsialist, kui tema töökoormus ei võimalda töökohustusi nõuetekohaselt täita. See peaks viima ehitusprojektide kvaliteedi paranemisele. Eelnõuga muudetakse maaparandushoiu ja ka maaparandusühistu regulatsiooni, mille kohaselt ei ole maaparandusühistud enam mittetulundusühingud, vaid eraõiguslikud juriidilised isikud. Eelnõu menetluse käigus muudeti maaparandusühistu asutamisprintsiipe. Seni sai ühistu asutada nende maaparandussüsteemi omanike otsuse alusel, kelle omandis oli üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-ala pindalast või üle ühe kolmandiku ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühiseesvoolu pikkusest. Uue regulatsiooni kohaselt on asutamiskoosolek otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole maaparandussüsteemi omanikest ja ühistu asutamiseks peab selle poolt olema üle poole maaparandussüsteemi omanikest. Kui asutamiskoosolek ei olnud otsustusvõimeline, võib kokku kutsuda korduvasutamiskoosoleku, kus maaparandusühistu moodustamiseks piisab, kui selle poolt on maaparandussüsteemi omanikud, kelle omandis kokku on üle poole maaparandussüsteemi maa-ala pindalast või üle poole ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühiseesvoolu pikkusest. Maaparandusühistuid oli 2016 seisuga 196. Maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks nähakse ette eesvoolu kaitsevöönd. Eesvoolude nõuetekohane toimimine on eelduseks kogu maaparandussüsteemi toimimisele. Kaitsevööndis ei tohi rajada istandust, kõrghaljastust ega püsivat piirdeaeda ega tõkestada juurdepääsu eesvoolule ja selle rajatisele. Samuti ei tohi muud ehitist ehitada ilma põllumajandusameti kooskõlastuse või loata.

Tekstid

524 SE Eelnõu menetluskäik

09.10.2017
Algatatud
10.10.2017
Menetlusse võetud
23.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2017 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.11.2017 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva 05.12.2017 17:15
21.11.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.11.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:10
Otsus: Menetluslikke otsuseid ei tehtud
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
02.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
10.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
07.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
09.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00
16.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.05.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.05.2018
Välja kuulutatud
31.05.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
09.10.2017
Algatatud
10.10.2017
Menetlusse võetud
23.10.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2017 11:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.11.2017 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva 05.12.2017 17:15
21.11.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.11.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
11.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:10
Otsus: Menetluslikke otsuseid ei tehtud
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
05.02.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
12.03.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
02.04.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
10.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
07.05.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
09.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.04.2018
Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00
16.05.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.05.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.05.2018
Välja kuulutatud
31.05.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

Tagasiside