Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 09.10.2017
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aivar Kokk
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Tutvustus

Eelnõuga uuendatakse terviklikult maaparanduse regulatsiooni. Välja on töötatud uus terviktekst. Maaparandus koosneb üldistanuna kahest osast: uute maaparandussüsteemide ehitamisest ja olemasolevate maaparandussüsteemide korrashoidmisest. Kavandatud regulatsiooni rakendamise tulemusel paraneb eeskätt maaparandussüsteemide toimimisvõime. Ilma toimivate maaparandussüsteemideta oleks 50 protsenti Eesti maatulundusmaast liigniiske ja selle kasutamine raskendatud. Eelnõu olulisemad muudatused puudutavad maaparanduses tegutseva ettevõtja heaks töötava vastutava spetsialisti kvalifikatsiooni ja vastutust. Neile kehtestatakse iga viie aasta tagant täienduskoolituse kohustus. Kehtivas seaduses on vastutava spetsialisti roll pigem ettevõtja nõustamine, aga see peaks olema sisulisem. Sellest tulenevalt nähakse ette, et spetsialist teeb ja kontrollib või juhib ja vastutab tehtu eest. Samuti ei tohi ta olla mitme ettevõtja vastutav spetsialist, kui tema töökoormus ei võimalda töökohustusi nõuetekohaselt täita. See peaks viima ehitusprojektide kvaliteedi paranemisele. Eelnõuga muudetakse maaparandushoiu ja ka maaparandusühistu regulatsiooni, mille kohaselt ei ole maaparandusühistud enam mittetulundusühingud, vaid eraõiguslikud juriidilised isikud. Maaparandussüsteemi omanikele ühistu asutamisprintsiibis muudatust ei toimunud. Ka ühistu kui eraõiguslik juriidiline isik asutatakse nende omanike otsuse alusel, kelle omandis on üle ühe kolmandiku maaparandussüsteemi maa-alast või üle ühe kolmandiku ühistu tegevuspiirkonnas asuva maaparandussüsteemi ühise eesvoolu pikkusest. Maaparandusühistuid oli 2016 seisuga 196. Maaparandussüsteemide toimimise tagamiseks nähakse ette eesvoolu kaitsevöönd. Eesvoolude nõuetekohane toimimine on eelduseks kogu maaparandussüsteemi toimimisele. Kaitsevööndis ei tohi rajada istandust, kõrghaljastust ja püsivat piirdeaeda ning tõkestada juurdepääsu eesvoolule ja selle rajatisele. Samuti ei tohi muud ehitist ehitada ilma põllumajandusameti kooskõlastuse või loata.

Tekstid

524 SE Eelnõu menetluskäik

Teine lugemine
17.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 17.04.2018 13:00
10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 09.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Esimene lugemine
02.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 2.04.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

12.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 12.03.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

Protokoll

05.02.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 5.02.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

08.01.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:10
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

11.12.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:10
21.11.2017 Täiskogu korraline istung teisipäev, 21.11.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
23.10.2017 Komisjoni istung esmaspäev, 23.10.2017 11:10
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 21.11.2017 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Aivar Kokk
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele 10 tööpäeva 05.12.2017 17:15

Protokoll

Protokoll

Protokoll

Algatamine
10.10.2017 Menetlusse võetud
09.10.2017 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Ülle Särgava

Haridus

  • Haridustase
    Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
  • Eriala
    Rakendusmatemaatika (1980)
  • Õppeasutus
    Tartu Riiklik Ülikool