Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Eesti Reformierakonna fraktsioon
Algatatud: 05.04.2018
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aadu Must
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse võimalus direktorite töö- ja arengualaseks keskseks hindamiseks. Seletuskirjas märgitakse, et kuna Riigikogu on seadusega määranud direktori ülesanded ja valdkonna eest vastutav minister kehtestanud kvalifikatsiooninõuded, siis tuleb mitte üksnes kooli pidajal, vaid ka valdkonna eest vastutaval ministril olla kindel, et ülesandeid täidetakse tulemuslikult ning ametikohal töötav direktor on ametikohal pädev. Hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad vähemalt koolijuhtide esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja ning kooli pidajate esindaja. Kõiki põhikooli ja gümnaasiumi direktoreid hinnatakse vähemalt ühel korral viie aasta jooksul. Hinnatakse direktori vastavust kvalifikatsiooninõuetele sh riigikeele oskuse nõude täitmist ja juhtimiskompetentse. Kompetentsi all peetakse käesolevas dokumendis silmas direktori tegevust oma organisatsiooni ja hariduspoliitika eesmärkide täitmisel.

Tekstid

611 SE Eelnõu menetluskäik

05.04.2018
Algatatud
05.04.2018
Menetlusse võetud
08.05.2018
Komisjoni istung teisipäev, 8.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.05.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.05.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
15.05.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 15.05.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
05.04.2018
Algatatud
05.04.2018
Menetlusse võetud
08.05.2018
Komisjoni istung teisipäev, 8.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 15.05.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.05.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
15.05.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 15.05.2018 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Muudatusettepanekud

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanek põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse 611 SE kohta

  Muudatusettepanek

Arvamused

 • 26.06.2018

  Eesti Õpilasesinduste Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Koolijuhtide Ühenduse arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Õpetajate Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • 26.06.2018

  Eesti Lastekaitse Liidu arvamus põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu 611 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside