Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 17.10.2022
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga muudetakse kohtutoimikut puudutavat regulatsiooni, andes selgelt õigusliku tähenduse digitaalsele kohtutoimikule, et hõlbustada paberivabale kohtumenetlusele üleminekut. Praegu peetakse kohtuasja toimikut tsiviil- ja halduskohtuasjades enamasti paberil ja köidetuna. Kõikides teistes kohtuasjades on kohtutel kohustus registreerida kõik dokumendid kohtute infosüsteemi ning samas tuleneb tsiviilkohtumenetluse seadustikust kohustus pidada pabertoimikut. Seega peetakse paralleelselt kahte toimikut, millest õiguslik tähendus on pabertoimikul. Kahe toimiku pidamine on aga kohtutele koormav. Dokumentide vorm on praktikas muutunud ja nii ei ole mõistlik, et pabertoimiku jaoks prinditakse välja nii kohtu enda loodud kui ka kohtule saadetud elektroonilisi dokumente ning infosüsteemis juba talletatud andmeid. Digitaalset kohtumenetlust on kohtutes osaliselt rakendatud alates 2017. aastast, tsiviil- ja haldusasjadest menetleti ilma pabertoimikuta 2019. aastal umbes 27 protsenti ning 2020. aastal umbes 38 protsenti kõikidest kohtute infosüsteemis registreeritud menetlustest.

Tekstid

723 SE Eelnõu menetluskäik

Algatamine
05.12.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 5.12.2022
18.10.2022 Menetlusse võetud
17.10.2022 Algatatud

Arvamused

 • 02.11.2022

  Viru Maakohtu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu 723 SE kohta

 • 01.11.2022

  Eesti Kohtunike Ühingu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu 723 SE kohta

 • 01.11.2022

  Harju Maakohtu arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) eelnõu 723 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool