Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 18.04.2016
Juhtivkomisjon: Maaelukomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Lauri Luik
Vastutav ametnik: Ülle Särgava

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga viiakse loomade vedamist käsitlev regulatsioon kooskõlla majandustegevuse seadustiku üldosa saedusega ja Euroopa Liidu õigusega. Et takistada metsloomadel leviva eriti ohtliku loomataudi levikut loomapidaja ettevõtetesse ja kodumajapidamistesse ning suurendada riigi tauditõrje võimekust, muudetakse loomatauditõrje seadust, arvestades 2014. aastast tänaseni saadud kogemusi sigade Aafrika katku (SAK) ennetamisel ja tõrjel. Täpsustatakse tauditõrjemeetmeid, sealhulgas Veterinaar- ja Toiduameti pädevust loomataudi kahtluse ja puhkemise korral. Karmistatakse taudidele vastuvõtlike loomade pidamise nõudeid. Täpsustatakse ja kaasajastatakse elussigade piirangutsoonist väljaviimise ning sealiha ja -toodetega kauplemise reegleid. Muudetakse ka loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitamise aluseid. Taudikahjutoetust ei maksta juhul, kui loomapidaja taasasustab piirangutsooni kehtimise ajal loomadega sellise ehitise, kus on sama taudi puhang olnud, ja ta on taudikahjude hüvitamiseks juba toetust saanud. Samuti nähakse ette võimalus, et eriti ohtliku loomataudi leviku tõkestamiseks võib rakendada sõidukite liikumise piirangut. See tähendab, et enne taudivabasse piirkonda sisenemist tuleb mootorsõiduk ja selle haagis puhastada ning vajadusel desinfitseerida. Samuti on juhil kohustus pidada arvestust desinfitseerimise aja, koha ja kasutatud vahendi üle ning säilitada arvestust kajastavaid dokumente vähemalt üks aasta.

Tekstid

222 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
16.06.2016 Avaldatud Riigi Teatajas
13.06.2016 Välja kuulutatud
08.06.2016 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
08.06.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 8.06.2016 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
Teine lugemine
01.06.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 1.06.2016 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
31.05.2016 Komisjoni istung teisipäev, 31.05.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 08.06.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

MAEK protokoll nr 70 lisa

Protokoll.bdoc

Protokol_20160601.pdf

16.05.2016 Komisjoni istung esmaspäev, 16.05.2016 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 01.06.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada

Protokol_20160519.pdf

Protokoll.bdoc

Esimene lugemine
04.05.2016 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 4.05.2016 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
19.04.2016 Komisjoni istung teisipäev, 19.04.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.05.2016 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.05.2016 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks maaelukomisjoni liige Lauri Luik

Protokoll.bdoc

MAEK protokoll nr 61 lisa

Protokol_20160422.pdf

Algatamine
18.04.2016 Menetlusse võetud
18.04.2016 Algatatud

Muudatusettepanekud

  • Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse ning loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse muutmise seaduse eelnõule (222 SE) Muudatusettepanek bdoc E-teade Muudatusettepanek

Tagasiside