Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Eesti Keskerakonna fraktsioon, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
Algatatud: 06.12.2017
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Peeter Ernits
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid selleks, et tagada riigi kohustuse tõhusam täitmine. Eelnõuga antakse Riigimetsa Majandamise Keskusele õigus osta looduskaitsealuseid maid. Eelnõu täiendamine võimaldab kasutada lisaks riigieelarvest eraldatud vahenditele ka riigitulundusasutuse Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tegevuseks mittevajalike kinnisasjade müügist saadud tulu ning puhaskasumit, et omandada kaitstavat loodusobjekti sisaldavaid kinnisasju ning seeläbi oluliselt lühendada vastavate kinnisasjade omandamise menetlustähtaegu. Eelnõuga sätestatakse, et RMK kasutab kinnisasjade müügist saadavat tulu RMK-le kinnisasjade omandamiseks riigimetsa majandamise või tulu saamise eesmärgil. Seletuskirjas märgitakse, et kehtiv seadus ei näe ette võimalust kasutada tulu mõnel muul eesmärgil. Seetõttu on vajalik sätet täiendada nii, et RMK riigi esindajana saaks kinnisasjade müügist saadud tulu kasutada ka muu riigi ülesande täitmiseks, kui vaid riigimetsa majandamiseks või tulu saamiseks. Konkreetselt looduskaitseseaduse § 20 alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule olulised piirangud. Eelnõuga täiendatakse RMK-le vara omandamise otsustajate loetelu. Looduskaitseseaduse § 20 lõike 2 teise lause kohaselt otsustab kinnisasja omandamise valdkonna eest vastutav minister. Seletuskirjas märgitakse, et kuna sama sätte viimase lause muudatusettepaneku kohaselt luuakse looduskaitsepiirangutega maade riigile omandamisel lisaks riigieelarvest ettenähtud vahendite kasutamisele võimalus kasutada ka RMK vahendeid ning kehtima jääb ka senine kord, kus maade omandamise otsused valmistab riigi esindajana ette Maa-amet, ei ole selles osas põhjendatud looduskaitsepiirangutega maade omandamise otsustajat muuta. Seetõttu on vajalik lisada muudetavasse sättesse erisus, et looduskaitseseaduse § 20 alusel maa omandamisel on otsustajaks valdkonna eest vastutav minister.

Tekstid

560 SE Eelnõu menetluskäik

06.12.2017
Algatatud
07.12.2017
Menetlusse võetud
11.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Peeter Ernits
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 21.12.2017 09:30
19.12.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 19.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.01.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
10.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
16.01.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.01.2018 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.01.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.01.2018
Välja kuulutatud
26.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas
06.12.2017
Algatatud
07.12.2017
Menetlusse võetud
11.12.2017
Komisjoni istung esmaspäev, 11.12.2017 11:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 19.12.2017 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Peeter Ernits
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 21.12.2017 09:30
19.12.2017
Täiskogu korraline istung teisipäev, 19.12.2017 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
19.12.2017
Komisjoni istung teisipäev, 19.12.2017 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.01.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
08.01.2018
Komisjoni istung esmaspäev, 8.01.2018 11:00
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 16.01.2018 10:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
10.01.2018
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.01.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
16.01.2018
Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.01.2018 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
16.01.2018
Saadetud Vabariigi Presidendile
22.01.2018
Välja kuulutatud
26.01.2018
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Eesti Vabaerakonna fraktsiooni muudatusettepanekud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu 560 SE kohta

  EVA_fr_ME_05012018.pdf

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool