Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 04.05.2020
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Priit Sibul
Vastutav ametnik: Heidi Barot

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga täpsustatakse lastetoetuse maksmist üle 16-aastasele lapsele. Kehtiva perehüvitiste seaduse kohaselt on põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. Lapsetoetust makstakse tagasiulatuvalt suvekuude eest, juhul kui noor pärast põhikooli lõpetamist õpinguid samal aastal jätkab. Samas nende noorte puhul, kes lõpetavad gümnaasiumi klassi või kutsekoolis tasemeõppe ja soovivad sügisest õppida teises koolis või teisel erialal, ei ole täna otsest seaduslikku alust suvekuude eest peretoetusi maksta. Seaduse varasemas redaktsioonis olid selleks reeglid olemas, kuid need on seaduse muutmise käigus ekslikult välja jäänud, kuigi seadusandja pole soovinud vastavat praktikat sisuliselt muuta. Eelnõuga kavandatud muudatuste eesmärk on taastada varasem kord ja tagada lapsetoetuse maksmine suvekuudel ka nende laste eest. Alates 1. juulist 2020 saab vanemahüvitise maksmist vastavalt vanema soovile kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Eelnõuga täpsustatakse, et vanemahüvitist võib peatada ja jätkata alles pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist. Muudatusega tagatakse õigusselgus, et ka emad, kellel ei ole õigust sünnitushüvitisele, saaksid kasutada oma individuaalõigust hüvitisele lapse esimese 70 elupäeva jooksul ja seda õigust ei saaks vanemahüvitise peatamisega hiljem üle kanda isale. Ka seni kehtinud regulatsiooni puhul on sünnitushüvitise õiguseta emadel olnud ainuõigus esimese 70 päeva ulatuses vanemahüvitist saada, mis on seotud vajadusega tagada naise ja lapse tervisekaitse lapse esimestel elukuudel. Eelnõuga nähakse ka töölepingu seaduses ette isikud, kellel on õigus isa täiendavale vanemahüvitisele sarnaselt 1. juulist 2020 jõustuva perehüvitiste seaduses ette nähtud isikutega. Perehüvitiste seaduse kohaselt on õigus saada isa täiendavat vanemahüvitist ema abikaasal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal. Töölepingu seaduses isapuhkuse õigustatud isikuid täpsustatud ei ole. Kuna aga töö- või teenistussuhtes isikutel on isa täiendava vanemahüvitise taotlemise eelduseks isapuhkusel viibimine, on oluline, et isapuhkusele õigustatud isikute ring oleks kirjas ka töölepinguseaduses.

Tekstid

185 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
30.06.2020 Avaldatud Riigi Teatajas
26.06.2020 Välja kuulutatud
18.06.2020 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
18.06.2020 Täiskogu korraline istung neljapäev, 18.06.2020 10:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
16.06.2020 Komisjoni istung teisipäev, 16.06.2020 kell 14.00
Otsus: Kiita heaks eelnõu kolmanda lugemise tekst

Protokoll

Protokoll.asice

Lisa 1

Teine lugemine
16.06.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 16.06.2020 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
11.06.2020 Komisjoni istung neljapäev, 11.06.2020
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.06.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 18.06.2020 10:00
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus teise lugemise jätkamise menetlusdokumentide allkirjastamiseks
Otsus: Esitada Riigikogu juhatusele taotlus dokumentide hilisemaks esitamiseks

Protokoll

Protokoll.asice

09.06.2020 Täiskogu korraline istung teisipäev, 9.06.2020 10:00
Otsus: Teine lugemine katkestatud
Stenogramm
04.06.2020 Komisjoni istung neljapäev, 4.06.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.06.2020 10:00
Otsus: Teha ettepanek eelnõu teine lugemine katkestada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.06.2020 10:00
Otsus: Anda komisjoni esimehele volitus teise lugemise menetlusdokumentide allkirjastamiseks

Protokoll.asice

Protokoll

Esimene lugemine
20.05.2020 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.05.2020 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
11.05.2020 Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Priit Sibul

Protokoll.asice

Protokoll

Lisa 1 (PHS eelnõu)

Algatamine
05.05.2020 Menetlusse võetud
04.05.2020 Algatatud

Muudatusettepanekud

 • Eesti Reformierakonna fraktsioon muudatusettepanekud perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice

Arvamused

 • 16.06.2020

  Eesti Naisteühenduste Ümarlaua arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • 11.06.2020

  Siseministeeriumi arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • 03.06.2020

  Rahvastikukriisi probleemkomisjoni arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • 03.06.2020

  MTÜ Lastekaitse Liidu arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 185 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Heidi Barot

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1997)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool