Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 05.03.2018
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Johannes Kert
Vastutav ametnik: Grete Toompere

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse üle Euroopa võrgu ja infoturbe direktiiv. Riigisiseselt kehtestatakse olulise teenuse ja digitaalse teenuse osutajatele turvameetmete rakendamise ja küberintsidentidest teavitamise nõuded. Samuti täpsustatakse küberturvalisuse tagamise koordineerimisel ja piiriülese koostöö korraldamisel riikliku järelevalveasutuse, Riigi Infosüsteemide Ameti ülesandeid. Eelnõu eesmärgiks on tugevdada ühiskonna jaoks määrava tähtsusega teenuste osutamisel ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste võrgu- ja infosüsteemide kaitset. Ühiskonna toimimist oluliselt mõjutavad teenuseosutajad (näiteks elutähtsad teenused, olulised infrastruktuuri ettevõtted, Eesti Interneti SA) kui ka suuremad digitaalse teenuse osutajad (internetipõhised kauplemiskohad, otsimootorid või pilveandmetöötlejad) peavad seaduse jõustumisel rakendama riskianalüüsipõhiseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid. Samuti seirama turvalisust ohustavat tegevust ning vajadusel rakendama meetmeid intsidentide mõju ja leviku vähendamiseks. Lisaks tekib kohustus teavitada olulise mõjuga küberintsidentidest Riigi Infosüsteemi Ametit. Avalikus sektoris (sh KOV üksustes) laieneb kohustus rakendada infoturbemeetmeid ka näiteks meiliserveritele, failiserveritele ja dokumendihaldussüsteemidele. Seni on kehtinud kohustus rakendada õigusaktist tulenevaid turvameetmeid üksnes infosüsteemidele, mis on andmekogud avaliku teabe seaduse tähenduses. Eelnõuga ei nähta avalikule sektorile ette märkimisväärseid uusi kohustusi. Infosüsteemide turvalisuse tagamine on juba pikka aega osa IT-süsteemide arendusest ja haldusest.

Tekstid

597 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
22.05.2018 Avaldatud Riigi Teatajas
14.05.2018 Välja kuulutatud
09.05.2018 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
09.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 9.05.2018 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Stenogramm
07.05.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 7.05.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu III lugemise tekst
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu seadusena vastu võtta

Protokoll.bdoc

Protokol_20180507.pdf

Teine lugemine
02.05.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 2.05.2018 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Stenogramm
12.04.2018 Komisjoni istung neljapäev, 12.04.2018 10:10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 02.05.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 09.05.2018 14:00

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

Esimene lugemine
19.04.2018 Komisjoni istung neljapäev, 19.04.2018 11:00
Otsus: Kiita heaks eelnõu II lugemise tekst, muudatusettepanekute loetelu ja seletuskiri

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

10.04.2018 Komisjoni istung teisipäev, 10.04.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 12.04.2018 ning kutsuda komisjoni istungile esindajad Eesti Rahvusringhäälingust ja Kultuuriministeeriumist

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

09.04.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 9.04.2018 11:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis 10.04.2018

Protokoll.bdoc

Protokol_20180420.pdf

21.03.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 21.03.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
19.03.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 19.03.2018 11:10

MAJK protokoll nr 195 19.03.2018.pdf

MAJK_protokoll_nr_195_19.03.2018.bdoc

15.03.2018 Komisjoni istung neljapäev, 15.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 21.03.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 04.04.2018 17:15
Otsus: Määrata ettekandjaks Johannes Kert

Protokoll.bdoc

Protokol_20180320.pdf

Algatamine
06.03.2018 Menetlusse võetud
05.03.2018 Algatatud

Arvamused

Tagasiside