Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 23.11.2020
Juhtivkomisjon: Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Yoko Alender
Vastutav ametnik: Elle Kaur

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu ajakohastab keskkonnateabe käitlemise korda riigi andmekogudes. Keskkonnaregistri asemele luuakse keskkonnaandmeid koondav keskkonnaportaal, milles kuvatakse eri andmekogudes hoitav keskkonnateave ning asutatakse iseseisvate andmekogudena Eesti looduse infosüsteem (EELIS) ja maavarade register, mis on senini toiminud keskkonnaregistri alaminfosüsteemidena. Luuakse uus keskkonnaandmeid koondav veebileht keskkonnaportaal, mis võimaldab internetikeskkonnas keskset juurdepääsu riigi andmekogudes hoitavale keskkonnateabele ja annab keskkonnaseisundist põhjuslikult ja ruumiliselt seostatud ülevaate. Eri andmekogudele juurdepääsu tagamine ühe veebilehe kaudu ei tähenda iseseisva andmekogu loomist, vaid infotehnoloogilist lahendust, mis hõlbustab andmete kasutamist. Keskkonnaportaalist saab üks ja ainus värav kõikidele valitsemisala avalikele andmetele. Iseseisva andmekoguna asutatava EELISe eesmärk on süstematiseeritult koguda ja tagada avalik andmete kättesaadavus keskkonnaga seotud ruumiobjektide kohta. EELISe andmed avalikustatakse keskkonnaportaalis. Kuna EELISe olemasolev lahendus on tehniliselt aegunud, on paralleelselt seadusega alustatud ka uue EELISe arendamisega. Keskkonnateavet sisaldavate andmekogude korrastamise protsess on toimunud juba pikema aja vältel. Muu hulgas on asutatud keskkonnaseire andmekogu KESE, keskkonnalubade infosüsteem KOTKAS ning kalanduse lubasid ja andmeid sisaldav teadus- ja harrastuskalapüügi andmekogu TEHA. Kuna senine keskkonnaregister asendub veebilehega ent valdav osa keskkonnaregistri senistest nimistutest/andmetest on praegu ja on ka edaspidi kogutud EELISesse, antakse õiguslik alus seni registri alaminfosüsteemidena tegutsenud EELISele ja ka maavarade registrile. Keskkonnaregistri alaminfosüsteemid on keskkonnaregistrisse kogutavate andmete algallikad ehk andmekogud avaliku teabe seaduse järgi. Eelnõu mõju on eelkõige riigiasutuste töökorraldusele ja keskkonnainfo avalikule kättesaadavusele. Eelnõuga ei kavandata kehtiva õigusega võrreldes põhimõttelisi muudatusi. Eelnõu ajakohastab keskkonnateabe riigi andmekogudes käitlemise korda ja tunnistab õigusselguse ja parema halduse huvides keskkonnaregistri seaduse kehtetuks.

Tekstid

292 SE Eelnõu menetluskäik

Kolmas lugemine
22.09.2021 Tagasi võetud
Teine lugemine
17.06.2021 Täiskogu korraline istung neljapäev, 17.06.2021 10:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
16.06.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.06.2021 14:00
Otsus: Arutelu jäi pooleli
14.06.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 14.06.2021 kell 12.00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Muuta eelnõu juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Yoko Alender
Otsus: Määrata eelnõu kaasettekandjaks keskkonnaminister Tõnis Mölder

Protokoll

Protokoll asice

Lisa

03.06.2021 Komisjoni istung neljapäev, 3.06.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 09.06.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 16.06.2021 14:00

Protokoll asice

Protokoll

01.06.2021 Komisjoni istung teisipäev, 1.06.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

13.04.2021 Komisjoni istung teisipäev, 13.04.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

23.03.2021 Komisjoni istung teisipäev, 23.03.2021 kell 14.00

Protokoll asice

Protokoll

08.03.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Protokoll

Lisa (KEMi ettekanne)

22.02.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10

Protokoll asice

Lisa 2 (KEM ettekanne)

Protokoll

Lisa 1 (MKM ettekanne)

Esimene lugemine
17.02.2021 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.02.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
09.02.2021 Komisjoni istung teisipäev, 9.02.2021 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 17.02.2021 14:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Muuta juhtivkomisjoni esindaja ja määrata selleks Peeter Ernits

Protokoll

Protokoll asice

Algatamine
18.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 18.01.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek eelnõu täiskogu päevakorrast välja arvata 20.01.2021

Lisa 4

Lisa 2

Protokoll

Protokoll asice

Lisa 1

Lisa 3

Asendusliikme volikiri

11.01.2021 Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.01.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks Erki Savisaar

Protokoll asice

Protokoll

24.11.2020 Menetlusse võetud
23.11.2020 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Elle Kaur

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Euroopa õpingud ( - 2008)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Psühholoogia ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1980)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool