Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.06.2022
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Toomas Kivimägi
Vastutav ametnik: Erle Enneveer

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu näeb ette kohtunike spetsialiseerumise haldus-, tsiviil- või süüteovaldkonnale. Edaspidi hakkavad kohtunikud kandideerima ametisse maakohtu tsiviil- või süüteoosakonda ning ringkonnakohtu haldus-, tsiviil- või kriminaalkolleegiumi. Eelnõuga kaasajastatakse maakohtute juhtimisstruktuuri. Kohtumaja juhtide asemel nimetatakse ametisse tsiviilosakonna või süüteoosakonna juhatajad. Kohtunike suurema spetsialiseerumise ja menetluspraktika ühtlustamiseks viiakse kõigi registriasjade menetlemine Tartu Maakohtusse ja moodustatakse eestkoste järelevalve osakond Pärnu Maakohtusse. Eelnõus nähakse ette kohtunikele tagasiside andmise üldine korraldus ja luuakse süsteem, mis toetab kohtujuristide professionaalsuse tõstmist ja kohtunikuametiks valmistumist. Eelnõuga tagatakse kohtunikule, kes on kohtunikuametist ajutiselt eemal, võimalus senisele ametikohale tagasi pöörduda. Eelnõuga ühtlustatakse kohtujuristide ja kohtunikuabide ametisse nimetamist ja hõlbustatakse süsteemisisest liikumist. Eelnõu muudatuste kohaselt hakkab ka kohtunikuabisid ametisse nimetama maakohtu esimees. Kohtulike registrite jätkusuutlikkuse ja töö väärtusele vastava palga tagamiseks tõstetakse kohtunikuabide ametipalka.

Tekstid

633 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
21.11.2022 Komisjoni istung esmaspäev, 21.11.2022 kell 11.15
18.10.2022 Komisjoni istung teisipäev, 18.10.2022 kell 14.00

Protokoll

Protokoll.asice

27.09.2022 Täiskogu korraline istung teisipäev, 27.09.2022 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
13.09.2022 Komisjoni istung teisipäev, 13.09.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 27.09.2022 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Toomas Kivimägi
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 27.10.2022 17:15

Protokoll.asice

Protokoll

Volikiri

Volikiri

Volikiri

Algatamine
07.06.2022 Menetlusse võetud
06.06.2022 Algatatud

Arvamused

 • 09.11.2022

  Eesti Kohtunikuabide Ühingu arvamus kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633 SE kohta

 • 26.10.2022

  Riigikohtu arvamus kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633 SE kohta

 • 10.10.2022

  Pärnu maakohtu arvamus kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 633 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Erle Enneveer

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Rahvusvaheline ja keskkonnaõigus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Islandi Ülikool

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1996)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool