Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 22.08.2018
Juhtivkomisjon: Põhiseaduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marko Pomerants
Vastutav ametnik: Kristo Varend

Tutvustus

Eelnõu loob üldised raamid isikuandmete töötlemisele, milles meil on ELi üldmäärusest tulenev diskretsioon. Samuti võetakse uue isikuandmete kaitse seadusega üle ELi direktiiv, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus õiguskaitseasutuste direktiivi kohta.

Tekstid

679 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
23.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 23.10.2018 14:00
22.10.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 22.10.2018 11:15
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
16.10.2018 Komisjoni istung teisipäev, 16.10.2018 14:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Protokoll

Protokoll

19.09.2018 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 19.09.2018 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
10.09.2018 Komisjoni istung esmaspäev, 10.09.2018 11:15
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 19.09.2018 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata ettekandjaks põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 11.10.2018 17:00

Protokoll

Protokoll

Algatamine
22.08.2018 Menetlusse võetud
22.08.2018 Algatatud

Arvamused

 • 15.10.2018

  Riigikohtu esimehe täiendav arvamus isikuandmete kaitse seaduse 679 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Riigikohtu esimees

 • 12.10.2018

  Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679 SE ja isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu 650 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

 • 11.10.2018

  Andmekaitse Inspektsiooni arvamus isikuandmete kaitse seaduse eelnõu 679 SE kohta
  Arvamuse esitaja: Andmekaitse Inspektsioon

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Kristo Varend

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus (2004)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool