Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 13.05.2024
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Karmen Joller
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga kehtestatakse uus rahvatervishoiu seaduse terviktekst, et ajakohastada valdkonda ja asendada 1995. aastast kehtinud rahvatervise seadus. Eelnõuga kehtestatakse kõigi osapoolte – riigi, omavalitsuste, organisatsioonide vastutus ning ajakohastatakse nõuded ja piirangud inimeste tervise kaitseks. Uues seaduses pööratakse senisest enam tähelepanu ennetusele. Üheks olulisemaks uuendatud seaduse sihtrühmaks on lapsed. Eelnõuga sätestatakse keskkonna- ja toitlustamise nõudeid nii lasteaedadele, koolidele kui hoolekandeasutustele. Näiteks suurendatakse koolidirektori rolli tervislikku toitumist soodustava keskkonna loomisel. Plaanis on sätestada nõuded ka elektromagnetväljadele, kosmeetikatoodetele, iluteenustele ning ujulatele. Eelnõu üheks oluliseks sihtrühmaks on alaealised. Näiteks on eelnõuga kavas keelustada neile solaariumi- ja tätoveerimisteenuste pakkumine. Solaarium kuulub WHO hinnangul esimese grupi kantserogeenide hulka, mis tähendab, et selle seos vähki haigestumisega on teaduslikult tõendatud. Teadusuuringud näitavad, et inimestel, kes on elu jooksul vähemalt ühe korra solaariumi külastanud on 20 % suurem tõenäosus haigestuda melanoomi kui solaariumit mittekülastavatel inimestel. Kui esimene solaariumikülastus on toimunud nooremas eas, tõuseb haigestumise risk 59 %, risk kasvab iga kasutuskorraga. Ka tätoveerimisega on seotud mitmed terviseohud, mis tulenevad peamiselt kasutatavatest värvainetest. Samuti keelustatakse silmamuna tätoveerimine, mis on väga suure riski ja püsiva tervisekahjustuse ohuga. Uus regulatsioon seab piirangud otseselt tervisele ohtlike toodete ja teenuste eest. Piirangud kehtestatakse mürgiste taimede, loomade ning taimsete ja loomsete produktide ning ohtlike kemikaalide kasutamisele, et kaitsta või parandada tervist. Eelnõuga muudetakse reklaamiseadust ja tarbijakaitseseadust, et laiendada terviseameti järelevalvepädevust ning anda ametile õigus ja kohustus teha inimeste tervise kaitseks järelevalvet toote või teenuse kauplemisvõtte, sh reklaami õiguspärasuse üle. Eelnõuga ajakohastatakse ka maksimaalseid trahvi- ja sunnirahamäärasid rahvatervishoiu seaduses ja osades eriseadustes, et need oleksid piisavalt mõjusad. Näiteks kosmeetikatoodetele kehtestatud nõuete rikkumise eest on ette nähtud uued trahvimäärad, mis peaksid olema rikkumistest hoidumiseks piisavalt mõjusad. Oluline muudatus puudutab veel narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muudatust, mis võimaldab edaspidi uute potentsiaalselt rahvastiku tervisele ohtlike psühhoaktiivsete ainete kiiremat turult eemaldamist.

Tekstid

433 SE Eelnõu menetluskäik

13.05.2024
Algatatud
14.05.2024
Menetlusse võetud
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.06.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
13.05.2024
Algatatud
14.05.2024
Menetlusse võetud
03.06.2024
Komisjoni istung esmaspäev, 3.06.2024 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12.06.2024 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Karmen Joller
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
12.06.2024
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 12.06.2024 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm

Arvamused

 • 27.06.2024

  Sotsiaalministeeriumi arvamus rahvatervishoiu seaduse eelnõu 433 SE kohta

 • 25.06.2024

  Eesti Perearstide Seltsi arvamus rahvatervishoiu seaduse eelnõu 433 SE kohta

 • 21.06.2024

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus rahvatervishoiu seaduse eelnõu 433 SE kohta

 • 21.06.2024

  Eesti Arstide Liidu arvamus rahvatervishoiu seaduse eelnõu 433 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool