Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 08.06.2015
Juhtivkomisjon: Sotsiaalkomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Vilja Toomast
Vastutav ametnik: Helgi Kundla

Eelnõu algteksti tutvustus

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga tehtavad muudatused puudutavad toetusstreigist etteteatamise tähtaega ning riikliku lepitaja institutsiooniga seonduvaid sätteid, et lahendada olukord, kus riiklikku lepitajat ei ole võimalik ametisse nimetada. Eelnõu kohaselt pikendatakse toetusstreigist etteteatamise tähtaega kolmest tööpäevast viie tööpäevani. Riigikohtu 5. märtsi 2015. aasta otsuse kohaselt on kollektiivse töötüli lahendamise seaduses ette nähtud kolme päevane toetusstreigist etteteatamise tähtaeg põhiseadusega vastuolus, kuivõrd nii lühike etteteatamise tähtaeg piirab ebamõistlikult ettevõtlusvabadust. Eelnõu kohaselt muudetakse riikliku lepitaja valimise ja ametisse nimetamise protsessi. Tööandjate ja ametiühingute keskliidud peavad sarnaselt kehtivale korrale kokku leppima riikliku lepitaja kandidaadis. Uue nõudena nähakse ette, et kokkulepe peab olema saavutatud hiljemalt kolm kuud enne ametis oleva riikliku lepitaja ametiaja lõppemist. Juhul, kui keskliidud ei saavuta tähtaegselt kokkulepet, korraldab Sotsiaalministeerium riikliku lepitaja kandidaadi leidmiseks avaliku konkursi. Kui ka avalik konkurss luhtub, esitab riikliku lepitaja kandidaadi valitsusele valdkonna eest vastutav minister. Seoses reguleerimata olukorraga, kus riiklik lepitaja ei saa ajutiselt oma tööülesandeid täita, siis luuakse lepitusmenetluse läbiviimiseks riikliku lepitaja asetäitja – nõuniku institutsioon. Seadusesse lisatakse riiklikule lepitajale esitatavad nõuded, samuti riikliku lepitaja ametiaja lõppemise ning riikliku lepitaja kantseleid puudutavad sätted.

Tekstid

52 SE Eelnõu menetluskäik

Jõustamine
16.10.2015 Avaldatud Riigi Teatajas
07.10.2015 Välja kuulutatud
23.09.2015 Saadetud Vabariigi Presidendile
Kolmas lugemine
23.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 23.09.2015 14:00
Otsus: Vastuvõetud
21.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 21.09.2015 kell 11.10
Otsus: Kiita heaks kolmanda lugemise tekst ja esitada ettevalmistatud tekst Riigikogu täiskogule

Sotsiaalkomisjoni 21.09.2015 istungi protokoll

Sotsiaalkomisjoni_21.09.2015_istungi_protokoll.bdoc

Teine lugemine
16.09.2015 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 16.09.2015 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
14.09.2015 Komisjoni istung esmaspäev, 14.09.2015 11:10
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 23.09.2015 14:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus

Sotsiaalkomisjoni_14.09.2015_istungi_protokoll.bdoc

Sotsiaalkomisjoni 14.09.15 istungi protokoll

24.08.2015 Komisjoni väljasõiduistung esmaspäev, 24.08.2015 10:00
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis

Sotsiaalkomisjoni_24.08.2015_istungi_protokoll.bdoc

Sotsiaalkomisjoni 24.08.2015 istungi protokoll

11.06.2015 Komisjoni istung neljapäev, 11.06.2015 13:15
Otsus: 1. Teha ettepanek võtta kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (52 SE) Riigikogu täiendava istungi päevakorda esmaspäeval, 15.06. 2015. 2. Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. 3. Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 31.08.2015 kell 12.00. 4. Määrata komisjoni poolseks ettekandjajaks sotsiaalkomisjoni liige Vilja Savisaar-Toomast. 5. Saata teisele lugemisele 16.09.2015, kui esimene lõpetatakse
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 16.09.2015 14:00

Sotsiaalkomisjoni_11.06.2015_protokoll.bdoc

Protokoll 11.06.2015

Esimene lugemine
15.06.2015 Täiskogu täiendav istung esmaspäev, 15.06.2015 kell 23:19
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
12.06.2015 Saadetud esimesele lugemisele
Algatamine
09.06.2015 Menetlusse võetud
08.06.2015 Algatatud

Arvamused

Tagasiside
 

Prindi

Helgi Kundla

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Inimõigused ( - 1998)
 • Õppeasutus
  Università degli Studi di Padova

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1991)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool