Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.11.2022
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Anti Poolamets
Vastutav ametnik: Carina Rikart

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõu eesmärk on võimaldada üleminekut digitaalsele asjaajamiskorrale (samuti kohtumenetlustele) ning laiendada vanglas kinni peetavate isikute võimalusi taasühiskonnastavateks tegevusteks (interneti kasutamise võimaluste laiendamine, mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine avavangla kinnipeetavatele, samuti lühiajalise väljasõidu ajaks mobiiltelefoni kasutamise võimaldamine, lühiajaliste kokkusaamiste laiem võimaldamine, sh telesilla vahendusel). Selliseid õigusi ja kohustusi reguleerivad sätted on püsinud suuresti muutumatuna, kuid arvestades ühiskonna arengut, on otstarbekas liikuda vastavalt võimalustele üle digitaalsele asjaajamisele ka vanglas ning avardada kinnipeetavate võimalusi tehnoloogia kasutamiseks. Eelnõuga vähendatakse seaduses sätestatud maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia VangS-i sätted kooskõlla rahvusvaheliste soovitustega, nähakse ette sissenõudmisele kuuluvate nõuete kinnipidamine vahistatu isikuarvele kantava raha arvelt ja muudetakse kriminaalhooldusaluse joobe tuvastamise dokument otsetäidetavaks, et vähendada tarbetut töökoormust. Vangistusseadust on aja jooksul muudetud peamiselt mõnda konkreetsesse valdkonda kuuluvate (nt arestimajade ülevõtmine) või üksikküsimuste lahendamiseks, kuid praeguse eelnõuga lahendatakse mitmeid praktikas tõusetunud probleeme, mis puudutavad läbivalt kogu seadust (sh ühtlustatakse läbivalt mõistekasutust ja tehakse seaduse tekstis muid tehnilisi täpsustusi). Krminaalhooldusseaduse muudatus hõlbustab ekspertiisikulude sissenõudmist kriminaalhooldusaluselt, kaotades vajaduse tarbetu tsiviilkohtumenetluse järele, milles üksnes kinnitatakse joobe tuvastamise dokumendi olemasolu ning kohustatakse isikut ekspertiisikulud hüvitama. KarS-i muudatusega muudetakse karistatavaks kinnipidamiskohas aine ja eseme ebaseadusliku üleandmise katse.

Tekstid

747 SE Eelnõu menetluskäik

Esimene lugemine
14.12.2022 Täiskogu korraline istung kolmapäev, 14.12.2022 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Stenogramm
06.12.2022 Komisjoni istung teisipäev, 6.12.2022 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 14.12.2022 14:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 29.12.2022 16:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Anti Poolamets

Protokoll asice

Protokoll

Algatamine
15.11.2022 Menetlusse võetud
14.11.2022 Algatatud

Arvamused

 • 13.01.2023

  Tallinna Vangla arvamus vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu 747 SE kohta

 • 10.01.2023

  Riigikohtu arvamus vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu 747 SE kohta

 • 10.01.2023

  P. R. arvamus vangistusseaduse, karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seaduse eelnõu 747 SE kohta

  Arvamus AK

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Carina Rikart

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2000)
 • Õppeasutus
  Sotsiaalteaduste Erakõrgkool Veritas