Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 20.04.2020
Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Marek Jürgenson
Vastutav ametnik: Linnar Liivamägi

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga laiendatakse kõigi juriidiliste isikute organite võimalusi otsuste vastuvõtmiseks, ilma et oleks vaja läbi viia tavapärast, füüsilist kohalolekut nõudvat koosolekut. Kehtiva õiguse kohaselt on elektrooniliste võimaluste kasutamine koosolekute pidamisel ja otsuste vastuvõtmisel juriidiliste isikute liigiti väga erinev. Teatud määral on vastavad võimalused olemas osaühingutel ja aktsiaseltsidel. Eriti teravalt on kriisi ajal esile kerkinud probleem, et praktiliselt puuduvad elektroonilised võimalused mittetulundusühingutel, tulundusühistutel, sihtasutustel ja korteriühistutel. Eelnõu eesmärk on võimaldada kõigi juriidiliste isikute koosolekutel elektrooniliste vahendite abil osalemist ning võtta otsuseid vastu koosolekut korraldamata kirjalikult. Eelnõuga kaotatakse nõue, et mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku protokolli lisaks olev üldkoosolekust osavõtnute nimekiri peab olema omakäeliselt allkirjastatud. Kehtiva õiguse kohaselt tuleb üldkoosolekust osavõtnutel igaühel allkirjastada protokolli lisana osavõtnute nimekiri, mille originaal tuleb esitada (saata postiga) ka siis, kui kandeavaldus ise esitatakse elektrooniliselt. Muudatusega ühtlustatakse mittetulundusühingu liikmete üldkoosoleku osalejate registreerimise ja protokolli koostamise nõuded teistele ühingutele kehtivate nõuetega. Lisaks sisaldab eelnõu ka äriseadustiku muutmise seaduse (osa võõrandamine) muudatust, millega jõustatakse osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamine esimesel võimalusel. Kiirkorras osa võõrandamise ja pantimise kohustustehingu vorminõude kaotamise jõustamine on vajalik, kuna tehingute notariaalne tõestamine on muutunud kriisiolukorras keeruliseks riikide poolt kehtestatud liikumispiirangute tõttu, samuti põhjusel, et välisriikide dokumentide väljastamine ning Eestisse saatmine nõuab tavapärasest rohkem aega. Oluline on veel märkida, et kuigi eelnõu koostamise vajadus ilmnes eriti selgelt 12. märtsil 2020 väljakuulutatud eriolukorra ajal, on eelnõus välja pakutud lahendused mõeldud kasutamiseks ka pärast eriolukorra lõppu.

Tekstid

180 SE Eelnõu menetluskäik

20.04.2020
Algatatud
21.04.2020
Menetlusse võetud
23.04.2020
Komisjoni istung neljapäev, 23.04.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.05.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 06.05.2020 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Marek Jürgenson
04.05.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.05.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.05.2020
Õiguskomisjoni istung neljapäev, 7.05.2020 kell 13.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 18.05.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
11.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00
13.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
18.05.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 18.05.2020 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.05.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.05.2020
Välja kuulutatud
23.05.2020
Avaldatud Riigi Teatajas
20.04.2020
Algatatud
21.04.2020
Menetlusse võetud
23.04.2020
Komisjoni istung neljapäev, 23.04.2020 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.05.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 06.05.2020 16:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Marek Jürgenson
04.05.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 4.05.2020 15:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
07.05.2020
Õiguskomisjoni istung neljapäev, 7.05.2020 kell 13.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13.05.2020 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Teha ettepanek saata eelnõu kolmandale lugemisele, kui teine lugemine lõpetatakse, 18.05.2020 15:00
Otsus: Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
11.05.2020
Komisjoni istung esmaspäev, 11.05.2020 kell 11.00
13.05.2020
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 13.05.2020 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
18.05.2020
Täiskogu korraline istung esmaspäev, 18.05.2020 15:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
19.05.2020
Saadetud Vabariigi Presidendile
21.05.2020
Välja kuulutatud
23.05.2020
Avaldatud Riigi Teatajas

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikme H. Pikhofi muudatusettepanek tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

  Muudatusettepanek

Arvamused

 • 18.05.2020

  Audiitorkogu arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

 • 06.05.2020

  Eesti Ametiühingute Keskliidu arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

 • 06.05.2020

  Eesti Juristide Liidu arvamus tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (elektrooniliste võimaluste laiendamine koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel) eelnõu 180 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Linnar Liivamägi

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1989)
 • Õppeasutus
  Tartu Riiklik Ülikool