Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 06.05.2024
Juhtivkomisjon: Riigikaitsekomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kristo Enn Vaga
Vastutav ametnik: Aivar Engel

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle nn CER direktiiv, mille eesmärk on tagada elutähtsa teenuse osutaja (ETO) toimepidevus. Seaduse muutmisega laieneb Eesti ühiskonna toimimise seisukohast elutähtsate teenuste osutajate ring ja suureneb nende teenuste kättesaadavus erinevat laadi kriisides. Kavandatud muudatustega lisandub praegu hädaolukorra seaduses sätestatud 14 teenusele seitse elutähtsat teenust: aeronavigatsiooni-, lennuväljade, sadamate ja avaliku raudtee teenused, samuti ravimite ja toiduga varustamine ning perearstiteenus. Pärast eelnõu seadusena jõustumist on elutähtsaid teenuseid kokku 21 ning elutähtsat teenust pakkuvate ettevõtete arv suureneb 315 ettevõtte võrra ehk 422ni. ETOde arv suureneb eelkõige kaugkütte- ja vee-ettevõtjate ning teede korrashoidjate arvelt, kuna edaspidi on hõlmatud kõik nimetatud ettevõtjad, mitte ainult need, kes tegutsevad vähemalt 10 000 elanikuga kohalikus omavalitsuses. Eelnõu järgi peab riik hakkama koostama üleriigilist riskianalüüsi ja elutähtsa teenuse osutajate toimepidevuse strateegiat ning kohalikud omavalitsused peavad koostama oma riskianalüüsid. Üleriigiline riskianalüüs peab sisaldama elutähtsate teenuste sektoripõhist vaadet ja selle aluseks on kohalike omavalitsuste riskianalüüsid. Lisaks tavapärastele loodusest ja inimesest tingitud riskidele peab üleriigiline riskianalüüs sisaldama ka sektori- ja piiriüleseid riske, mis võivad mõjutada elutähtsate teenuste osutamist, sealhulgas õnnetusi, looduskatastroofe, selliseid rahvatervise hädaolukordi nagu pandeemiad ja hübriidohud või muid, vaenulikest aktidest tingitud ohte, mh terroriakte, kuritegevuse sisseimbumist ja sabotaaži. Kohaliku omavalitsuse riskianalüüsis peab omavalitsus hindama riske endale ja KOV-i osutatavale või korraldatavale teenusele, samuti peab KOV hindama enda haavatavust ja valmisolekut riskidele reageerimiseks. Seaduseelnõuga täpsustatakse asutustevahelist ja rahvusvahelist koostööd. Eesti õigusesse ülevõetav CER direktiiv käsitleb energeetika-, transpordi-, pangandus-, finantsturutaristu- (nt börs), digitaristu-, tervishoiu-, veevarustuse ja kanalisatsiooni, keskvalitsuse, kosmose- ja toidusektorit. Uuendusena peavad liikmesriigid välja selgitama teenuseosutajad, kelle teenusel on Euroopa Liidus laiema mõju, mida hindab Euroopa Komisjon.

Tekstid

426 SE Eelnõu menetluskäik

06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
16.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 16.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.06.2024 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu majanduskomisjonilt ja põhiseaduskomisjonilt
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.06.2024
Komisjoni istung neljapäev, 6.06.2024 kell 14.00
06.05.2024
Algatatud
07.05.2024
Menetlusse võetud
16.05.2024
Komisjoni istung neljapäev, 16.05.2024 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 04.06.2024 10:00
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks riigikaitsekomisjoni liige Kristo Enn Vaga
Otsus: Küsida eelnõu kohta arvamust Riigikogu majanduskomisjonilt ja põhiseaduskomisjonilt
Otsus: Jätkata arutelu komisjonis
04.06.2024
Täiskogu korraline istung teisipäev, 4.06.2024 10:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
06.06.2024
Komisjoni istung neljapäev, 6.06.2024 kell 14.00

Muudatusettepanekud

 • Riigikogu liikmete E. Eesmaa ja A. Lanemani muudatusettepanekud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

  Muudatusettepanek Muudatusettepanek asice
 • Riigikogu liikmete P. Tali, M. Kiili, L. Kunnase ja R. Kaljulaidi muudatusettepanekud hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

  Muudatusettepanek

Arvamused

 • 04.07.2024

  Riigikogu majanduskomisjoni arvamus hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 10.06.2024

  Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu arvamus hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 06.06.2024

  Riigikogu põhiseaduskomisjoni arvamus hädaolukorra seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • 16.05.2024

  Arvamuse küsimine põhiseaduskomisjonilt ja majanduskomisjonilt seaduse eelnõu 426 SE kohta

 • Kõik arvamused
Tagasiside
 

Prindi

Aivar Engel

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraad)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 2005)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool