Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Eesti Reformierakonna fraktsioon
Algatatud: 18.04.2019
Juhtivkomisjon: Kultuurikomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Aadu Must
Vastutav ametnik: Angelika Berg

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga tehakse Vabariigi Valitsusele ettepanek korraldada Eesti alus- ning koolihariduse muutmine ühtseks ja eestikeelseks. Seletuskirjas märgitakse, et seadused, mille muutmine näib vajalik, on koolieelse lasteasutuse seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuste seadus, erakooliseadus, huvikooliseadus, noorsootöö seadus ja täiskasvanute koolituse seadus. Lisaks tuleb keelelise regulatsiooni küsimustes ilmselt muuta põhikooli ja gümnaasiumi riiklikku õppekava, muuta kõik riiklikud eksamid eri kooliastmetel eestikeelseteks, keelekümblusprogrammi lõpetanud suunata eestikeelsesse kooli. Seletuskirja kohaselt peaks üleminekuga alustama lasteaedadest alates 1. septembrist 2020, tagades seal iga päev eestikeelsed tunnid, kokkupuute eestikeelsete lastega, vähemalt ühe eestikeelse õpetaja rühma kohta ja eestikeelse koolivalmiduse.

Tekstid

2 OE Eelnõu menetluskäik

18.04.2019
Algatatud
22.04.2019
Menetlusse võetud
04.06.2019
Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.09.2019 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
10.09.2019
Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.09.2019 10:00
Otsus: Tagasi lükatud
Lisad
Stenogramm
18.04.2019
Algatatud
22.04.2019
Menetlusse võetud
04.06.2019
Komisjoni istung teisipäev, 4.06.2019 kell 14.00
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.09.2019 10:00
Otsus: Määrata ettekandjaks Aadu Must
10.09.2019
Täiskogu korraline istung teisipäev, 10.09.2019 10:00
Otsus: Tagasi lükatud
Lisad
Stenogramm
Tagasiside