Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu andmed

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud: 14.12.2020
Juhtivkomisjon: Majanduskomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Kalvi Kõva
Vastutav ametnik: Piia Schults

Eelnõu algteksti tutvustus

Eelnõuga luuakse õiguslik alus mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi kontrollimiseks. Arvestades tehnoloogia kiiret arengut ja võimalikku vajadust paindlikult reageerida uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisele, kehtestab eelnõu üldise raamistiku erisüsteemide kontrollimisele ning kontrollimisega tegelevatele asutustele. Eelkõige puudutab see praegu maagaasiga sõitvate sõidukite kütusepaake. Uuenduse eesmärk on tagas kütusena surumaagaasi ja veeldatud maagaasi tarbivate sõidukite ohutus. Kava kohaselt peavad maagaasi tarbivad sõidukid hakkama alates 2021. aastast läbima kohustuslikus korras regulaarset kontrolli, kus kontrollitakse nende sõidukite kütusepaakide nõuetele vastavust. Üldiselt tagatakse sõidukite ohutus läbi korralise tehnoülevaatuse, mida täiendab liiklusjärelevalve käigus tehtav tehnonõuetele vastavuse kontroll, kuid maagaasi tarvitatavate sõidukite kütusepaagid on enamasti kaetud või asetsevad sõiduki katusel, mis tähendab, et tehnoülevaatusel ei saa nende seisukorda piisavalt hinnata. Samuti nõuab kontrollimine erialaste teadmiste omamist, näiteks kompetentsus hinnata kütusepaagi mikrovigastusi vmt, mida ei ole otstarbekas eeldada kõikidelt tehnoülevaatajatelt.

Tekstid

299 SE Eelnõu menetluskäik

14.12.2020
Algatatud
15.12.2020
Menetlusse võetud
11.01.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.01.2021 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kalvi Kõva
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
20.01.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.01.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.02.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.03.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 17.03.2021 14:00
08.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Otsus: Taotleda Riigikogu juhatuselt 299 SE teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS seaduse §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 9.03.2021 kl 17.00.
10.03.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.03.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.03.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.03.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
23.03.2021
Välja kuulutatud
30.03.2021
Avaldatud Riigi Teatajas
14.12.2020
Algatatud
15.12.2020
Menetlusse võetud
11.01.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 11.01.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 20.01.2021 14:00
Otsus: Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Kalvi Kõva
Otsus: Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
20.01.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 20.01.2021 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
Lisad
Stenogramm
22.02.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 22.02.2021 kell 11.10
Otsus: Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10.03.2021 14:00
Otsus: Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Otsus: Kui teine lugemine lõpetatakse, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 17.03.2021 14:00
08.03.2021
Komisjoni istung esmaspäev, 8.03.2021 kell 11.10
Otsus: Taotleda Riigikogu juhatuselt 299 SE teise lugemise materjalide osas vastavalt RKKTS seaduse §-le 62 dokumentide kättesaadavaks tegemise tähtaja lühendamist ja määrata uueks tähtajaks teisipäev, 9.03.2021 kl 17.00.
10.03.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 10.03.2021 14:00
Otsus: Saadetud kolmandale lugemisele
Lisad
Stenogramm
17.03.2021
Täiskogu korraline istung kolmapäev, 17.03.2021 14:00
Otsus: Vastuvõetud
Lisad
Stenogramm
17.03.2021
Saadetud Vabariigi Presidendile
23.03.2021
Välja kuulutatud
30.03.2021
Avaldatud Riigi Teatajas

Arvamused

 • 09.03.2021

  Õigus- ja analüüsiosakonna arvamus liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE kohta

 • 12.02.2021

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE kohta

 • 03.02.2021

  Siseministeeriumi arvamus liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE kohta

 • 25.01.2021

  Liiklusseaduse ning autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu 299 SE menetlemine Riigikogus

Tagasiside
 

Prindi

Piia Schults

Haridus

 • Haridustase
  Kõrgharidus (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • Eriala
  Õigusteadus ( - 1990)
 • Õppeasutus
  Tartu Ülikool